Зразок заяви для повернення помилково сплачених коштів судового збору

Голові Вінницького апеляційного

адміністративного суду

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

(ПІБ, адреса проживання, номер телефону)

 

ЗАЯВА

Прошу підготувати подання до органів казначейської служби про повернення мені коштів помилково сплаченого судового збору в сумі ___________ грн.

(________________________________________________________________________________________________________________),

сума прописом

внесених мною на рахунок Вінницького апеляційного адміністративного суду.

 

Додатки: 1. Ксерокопія квитанції;
2. Довідка банку про реквізити рахунку;
3. Копія ідентифікаційного коду (для фізичної особи), код ЄДРПОУ (для юридичної особи).

 

___________
(дата)
___________
(підпис)