Врахування громадської думки у діяльності ВААС

Відповідно до ч. 5 ст. 90 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» громадські об’єднання мають право організовувати незалежне оцінювання роботи судді у відкритих судових засіданнях. Результати незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні фіксуються в анкеті, що містить інформацію про тривалість розгляду справи, дотримання суддею правил судочинства і прав учасників процесу, культуру спілкування, рівень неупередженості судді, рівень задоволення поведінкою судді учасниками процесу, зауваження щодо ведення процесу, інші відомості. Заповнена анкета незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні може бути включена до суддівського досьє.

Вінницький апеляційний адміністративний суд у 2012 та у 2016 роках взяв участь у програмі опитування відвідувачів суду щодо рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування, проведених із застосуванням системи оцінювання роботи суду (‪‎СОРС).

Власне, відвідувачі суду за спеціально розробленою анкетою мали змогу оцінити його діяльність за такими параметрами, як фізична доступність суду, зручність та комфортність перебування у суді, повнота та ясність судової інформації, якість роботи працівників апарату суду, дотримання термінів судового розгляду, якість роботи суддів, якість та написання та обґрунтування судового рішення.

Застосування СОРС обумовлено необхідністю реального стандартизованого оцінювання роботи суду з метою визначення відповідності діяльності ключовим цінностям та цілям суду в демократичному суспільстві.

Громадська думка позитивно вплинула на удосконалення рівня надання судово-адміністративних послуг у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Зокрема, результатом активної співпраці ВААС з громадськістю стало запровадження сучасних, доступних та легких у користуванні електронних послуг, серед яких: «Електронна доступність», що полягає в швидкому й оперативному обміні інформацією між судом та учасниками судового процесу, особистий прийом керівництвом суду у Skype, отримання довідкової інформації щодо стану розгляду справ тощо через Skype, Viber та WhatsApp, що значно заощаджують час та кошти громадян, онлайн-трансляції судових засідань, що дозволяють слідкувати за ходом судового процесу та процесом підготовки до нього, а також висвітлено інформацію про результати перегляду рішень ВААС у касаційному порядку яка постійно оновлюється.