Механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси

Право громадськості на отримання повної, достовірної інформації з усіх галузей життя суспільства гарантоване Конституцією України, зокрема статтею 40 Основного Закону передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

З метою створення правового поля, яке б відповідало зазначеним вимогам Конституції України, діє Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Закон України «Про звернення громадян».

Основною метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Він містить перелік гарантій дотримання прав на надання публічної інформації, поетапний порядок доступу до неї, надає визначення таким поняттям, як конфіденційна, таємна та службова інформація, регламентує порядок її отримання, визначає порядок і строки подачі та задоволення запиту на інформацію, а також процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

На відміну від Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади та органи місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі та оскаржувати дії посадових осіб.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень суду також шляхом:

  • отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації та офіційного веб-сайту суду;
  • подання запиту на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  • надання пропозицій та зауважень на особистому прийомі у керівництва суду, у тому числі в on-line режимі за допомогою послуги on-line приймальня голови ВААС;
  • надання пропозицій та зауважень за допомогою on-line чату офіційного веб-сайту суду або телефону довіри;
  • опитування відвідувачів щодо якості функціонування Вінницького апеляційного адміністративного суду.