Реквізити для сплати фактичних витрат на копіювання і друк

Надавач послуг:  Вінницький апеляційний адміністративний суд

Платник:               _____________________________________

 

РАХУНОК № __

від

№ з/п Найменування Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн. Кількість сторінок, од. Сума (без ПДВ), грн.
1. Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру  5,30    
РАЗОМ      

 

На реєстраційний рахунок:

МФО банку:

Код ЄДРПОУ:

Сума:

Керівник ___________________

                                  (підпис)

№34311206081001

899998

38054707

________________

Головний бухгалтер _________________

                                                       (підпис)