Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

  • ненадання відповіді на запит;
  • ненадання інформації на запит;
  • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
  • неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
  • несвоєчасне надання інформації;
  • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
  • нездійснення реєстрації документів;
  • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.