Зразок скарги, що подається в адміністративному порядку

Незалежно від того, кому адресується скарга на дії судді чи працівника суду, вона має бути:

  • подана у письмовій формі;
  • чітка та обґрунтована;
  • містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення;
  • містити таку інформацію:

1) найменування органу, по­садової особи, якому (якій) адресується заява;

2) прізви­ще, ім’я, по-батькові скаржника, адреса місця проживан­ня, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);

3) назва документа (скарга на дії/бездіяльність судді/ працівника апарату суду);

4) інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії судді або працівника суду з посиланням на докази, які підтверджують викладені обста­вини;

5) вимоги, які висуваються у зв’язку з неналежною поведінкою судді або працівника суду;

6) перелік доданих матеріалів;

7) підпис скаржника із зазначенням дати.

Якщо заява подається від імені особи її представником, повноваження представника мають бути підтверджені від­повідним документом, зокрема довіреністю (копію потріб­но додати до заяви).

Заяву слід надіслати поштою на адресу органу, якому вона подається, або особисто передати до відповідного органу (копію заяви зі штампом органу та реєстраційним номером бажано залишити у себе).

 

ЗРАЗОК

_____________________ Назва суду

___________________________________________

(адреса суду, поштовий індекс)

Заявник: ____________________________

( П.І.Б.)

___________________________________________

(адреса заявника, поштовий індекс)

Особа рішення, дія або бездіяльність, якої оскаржується: ____________________________

(посада, П.І.Б.)

___________________________________________

(адреса, поштовий індекс)

СКАРГА

на рішення, дію (бездіяльність) суду і його посадових осіб

__________________________________________________________________

(інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії судді або працівника суду з

посиланням на докази, які підтверджують викладені обста­вини)

ПРОШУ:

___________________________________________________________________________

(вимоги, які висуваються у зв’язку з неналежною поведінкою судді або працівника суду)

 

Додатки:

  • копія скарги;
  • копії інших документів, які підтверджують скаргу.

 

Дата Підпис