Взаємодія ВААС з представниками ЗМІ

1. Взаємодія Вінницького апеляційного адміністративного суду (ВААС) з представниками вітчизняних та зарубіжних засобів масової інформації (ЗМІ) здійснюється відповідно до Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат ВААС.

2. Організацію роботи щодо взаємодії ВААС з представниками ЗМІ покладено на головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності голови суду та його заступника – Інгу Гаврилюк.

3. Висвітлювати офіційну позицію від імені ВААС, надавати спеціальні професійні коментарі щодо розгляду апеляційним судом справ у ВААС доручено суддям-спікерам – Андрію Загороднюку та Тетяні Драчук.

4. Представники ЗМІ повинні дотримуватись загальних правил пропуску осіб до приміщення Вінницького апеляційного адміністративного суду.

5. Представники ЗМІ мають завчасно приходити на заходи, заплановані у ВААС, – не пізніше ніж за 10 хвилин до початку, пред’являючи посвідчення особи.

6. Проведення відео-, кіно-, фотозйомок у приміщеннях ВААС (крім тих, які здійснюються в залах судових засідань) може здійснюватись за погодженням з головою ВААС, керівником апарату ВААС або особами, які виконують їхні обов’язки.

7. Відвідування судових засідань ВААС представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів чинного процесуального законодавства України.

8. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. ( абз. 1 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

9. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис. (абз. 2 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

10. Для трансляції судового засідання на радіо і телебаченні представникам ЗМІ потрібно звернутись з клопотанням на ім’я судді-доповідача у справі, щоб отримати дозвіл на проведення таких дій.

11. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватись загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства України, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

12. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у ВААС за межами судового розгляду справи здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання прес-секретарем ВААС відповідних списків.

13. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

14. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме ВААС (прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо), відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті ВААС прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

15. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватись на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, прес-секретар ВААС на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію.

16. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який відбувається, здійснює особа, відповідальна за роботу зі ЗМІ.

17. Висвітлення діяльності ВААС у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання прес-секретарем ВААС повідомлень у друковані й електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

18. Проекти відповідей на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності ВААС готують у межах своєї компетенції особа, відповідальна за роботу зі ЗМІ та зв’язки з громадськістю ВААС, та керівники інших самостійних структурних підрозділів апарату ВААС.