Взаємодія секретаря судового засідання з помічником судді

Взаємодія між помічником судді та секретарем судового засідання  у Вінницькому апеляційному адміністративному суді є таким способом, за допомогою якого вони реалізують спільну мету –  здійснення ефективного, прозорого та доступного судочинства.

Для належної організації праці та найбільш ефективної підтримки судді у здійсненні правосуддя важливим є належний розподіл функцій та обов’язків секретаря судового засідання та помічника судді. Ефективність та результативність їхньої професійної службової діяльності оцінюється за якісною та своєчасною обробкою службових документів, що  надходять до суду у відповідних справах, які перебувають у провадженні судді.

Як відомо, помічник судді підпорядковується безпосередньо судді, виконуючи його завдання з підготовки та організації судового процесу, але помічник не має повноважень зі здійснення правосуддя. Тому він вивчає справи та готує проекти рішень для підписання їх суддею, перевіряє правильність сплати держмита та оплати судових витрат, наявність документів, які додаються до заяви, робить підбір законів та інших нормативних правових актів, матеріалів судової практики, необхідних судді для розгляду справи.

У свою чергу, секретар судового засідання  відповідальний за оформлення матеріалів справи та підготовку їх  до апеляційного розгляду: виготовлення повісток-повідомлень  про розгляд справи та  надсилання їх учасникам процесу.

Також секретар здійснює фіксацію судового засідання, перевіряє наявність усіх учасників процесу та відповідає за  підготовку  справи для повернення до суду першої інстанції після закінчення апеляційного провадження.

Одразу після  того, як проект судового рішення підписаний суддею, помічник судді зобов’язаний долучити оригінал судового рішення  до матеріалів адміністративної справи та невідкладно передати адміністративну справу секретарю судового засідання для своєчасного повідомлення сторін у справі та подальшого її оформлення.

Варто зазначити, що належна взаємодія між помічником судді та секретарем судового засідання є важливою складовою для здійснення правосуддя, адже їхні дії спрямовані на досягнення спільного результату – забезпечення авторитету судової влади, ефективності правосуддя та якості роботи суду.

За інформацією, підготовленою відділом

забезпечення судового процесу

 

Теги: