Узагальнююча інформація про кількість та предметність звернень громадян та інформаційних запитів юридичних осіб, а також особистого прийому громадян керівництвом ВААС за І півріччя 2017 року

Відділ  по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб  є самостійним структурним підрозділом апарату Вінницького апеляційного  адміністративного  суду,  основним завданням  якого є забезпечення дотримання законодавства про звернення громадян та надання правових роз’яснень в межах компетенції.

Протягом  періоду  з 1 січня  по 30 червня 2017 року відділ свою роботу спрямовував на забезпечення дієвості його завдань та функцій, визначених Конституцією України,  Законами  України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про судоустрій та статус суддів», «Про доступ до публічної інформації»,  Кодексом адміністративного судочинства України, Інструкцією з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації та  іншими законодавчими та нормативними актами, а також наказами та розпорядчими документами керівника апарату суду.

Відділ забезпечував дотримання єдиного порядку ведення діловодства, схоронності, оброблення й використання документів суду, здійснював відбір документів для передачі в архів.

На виконання плану роботи суду, відповідальною за діловодство особою, проведено аналіз роботи підрозділу з документами та їх виконанням, облік і проходження документів у встановлені строки, про що керівнику надано звіт.

За перше півріччя 2017 року працівникам відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб отримано та опрацьовано 178 звернень від громадян та юридичних осіб.

Серед них 69 від фізичних осіб і 109 від юридичних осіб.

На адресу Вінницького апеляційного адміністративного суду також надійшло 3 депутатських звернення та 1 лист з ДСА.

Отримано на опрацювання 13 інформаційних запитів, серед яких 8 – від фізичних осіб, 5 від юридичних осіб.

Із поміж заяв на адресу ВААС надходять й скарги від громадян, за вказаний період 16, а саме:

 • щодо видачі копії рішення;
 • щодо відсутності освітлення холу приміщення суду;
 • щодо відсутності інтернет-з’єднання на комп’ютері, який знаходиться у вільному доступі на другому поверсі у приміщенні ВААС-5;
 • щодо відсутності доступу до сайту Укрпошти на комп’ютері, який знаходиться у вільному доступі на другому поверсі у приміщенні ВААС;
 • щодо незадоволення рішенням ВААС;
 • щодо якості проведення телефонної розмови;
 • щодо неправомірних дій судді при розгляді апеляційної скарги;
 • проведення особистого прийому;
 • на дії працівників апарату ВААС – 2;
 • щодо неможливості проведення особистого прийому головою суду.

Відділом також підготовлено 11 подань на повернення помилково сплаченого  судового збору.

Розглядаючи та опрацьовуючи інші звернення та скарги громадян, відділом в кожному конкретному випадку аналізувалась та враховувалась структура та тематика порушених у них питань, причини, які послугували надходженню скарг від громадян і як наслідок цього на оперативних нарадах відділу обговорювались шляхи надання допомоги в межах чинного законодавства та компетенції Вінницького апеляційного адміністративного суду. За результатом розгляду скарг працівниками відділу громадянам надавались відповідні роз’яснення та вживались всі заходи щодо поновлення порушених прав або задоволення їх законних інтересів.

Звернень, листів та запитів із Вищого адміністративного суду України, із Міністерства юстиції України, із Ради суддів адміністративних судів, із Адміністрації Президента України, із Ради суддів України, із Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, із Вищої ради юстиції України, від Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, із Комітету Верховної ради України з питань верховенства права та правосуддя до відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб не надходило.

Також до відділу надходили звернення які за своїм змістом не стосувались розгляду адміністративних справ судом апеляційної інстанції, а порушували питання іншого характеру:

– про підстави та порядок подання касаційної скарги. Про що надсилались відповіді, в яких роз’яснювався порядок оскарження в касаційному порядку судових рішень після їх перегляду в апеляційному порядку відповідно до статей 210-212 Кодексу адміністративного судочинства України;

– щодо видачі виконавчих листів в адміністративних справах, на що громадянам надавались відповіді, в яких повідомлялось, що відповідно до частини 2 статті 258 Кодексу адміністративного судочинства України, виконавчий лист видається судом першої інстанції, якщо заява особи про видачу виконавчого листа надійшла після повернення адміністративної справи до суду першої інстанції;

– в інших випадках відділом роз’яснювався порядок подачі апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції.

Варто зауважити, що в першому півріччі 2017 року зменшилось надходження однотипних звернень громадян до суду стосовно надання інформації про результати розгляду в адміністративних справах. Натомість збільшилась кількість надходження заяв стосовно надання роз’яснень з приводу застосування законодавства. Також збільшилось надходження звернень, розгляд яких потребує з’ясування додаткових обставин: наприклад отримання необхідної інформації в судах першої інстанції, отримання інформації від інших структурних підрозділів суду, тощо.

Варто зазначити, що протягом першого півріччя 2016 року у порівнянні із другим півріччям 2016 року до суду надходили повторні  звернення громадян.

Також, за вказаний період на розгляд до Вінницького апеляційного адміністративного суду надійшло 13 запитів на отримання публічної інформації.

За результатами розгляду на всі запити було надано відповіді у письмовій формі із відповідними роз’ясненнями.

Також працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб забезпечується організація особистого прийому громадян керівництвом Вінницького апеляційного адміністративного суду. Протягом І півріччя 2017 року на особистому прийомі у керівництва ВААС перебувало 6 громадян.

Заступником голови суду Мельник-Томенко Ж.М. надано відповідні роз’яснення 1 громадянину:

 • з приводу незадоволенням рішення суду.

Керівником апарату суду Грищук І. В. надано відповідні роз’яснення 5 громадянам:

 • громадянину з приводу розгляду його звернень – 4;
 • 1 громадянину з приводу роз’яснення законодавства.

Всі звернення, які надходять до відділу розглядаються і вирішуються у встановлений законом строк, який визначено статтею 20 Закону України «Про звернення громадян», а саме: у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Діловодство за зверненнями громадян забезпечується працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб. Автоматизована реєстрація звернень громадян і облік особистого прийому громадян здійснюється шляхом заповнення реєстраційно -контрольних форм та внесення даних до автоматизованої системи документообігу «Діловодство спеціалізованих судів». Звернення за якими надано відповідь сформовані у справи та розміщені в наряди відповідно до номенклатури суду.

Одночасно листи, які надходять від державних органів та юридичних осіб, а також відповіді на них вносяться в журнал реєстрації листів державних органів, юридичних осіб, підприємств, установ, організацій. В той же час, відповіді на зазначені листи, реєструються працівниками відділу в автоматизованій системі документообігу «Діловодство спеціалізованого суду».

З метою підвищення фахового рівня працівників відділу неодноразово проводились наради на предмет вивчення діючого законодавства та інструктивного матеріалу.

На виконання доручення керівництва суду та у відповідності до графіку підрозділом щотижнево готувалась інформація для розміщення її на веб-сайті суду.

Працівники відділу приймали участь у семінарах і навчаннях,  що організовувались безпосередньо Вінницьким апеляційним адміністративним судом.

Відділ щотижнево готував статистичну інформацію щодо  кількості та предметності звернень громадян та інформаційних запитів юридичних осіб а також особистого прийому громадян керівництвом ВААС, яка розміщена  на офіційному  веб-сайті Вінницького апеляційного адміністративного суду, та  зберігається у номенклатурній справі відділу.

Підсумовуючи вищевикладене, працівниками відділу здійснено виконання завдань,  покладених на них  планом роботи за 1 півріччя 2017 року  в повному обсязі.

 

За інформацією відділу по роботі зі зверненнями

громадян та юридичних осіб