Узагальнювальна інформація про кількість та предметність звернень громадян та інформаційних запитів юридичних осіб, а також особистого прийому громадян керівництвом ВААС за 2015 рік

Відділом по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Вінницького апеляційного адміністративного суду проведено узагальнення роботи зі зверненнями, що надійшли до Вінницького апеляційного адміністративного суду за період з 05.01.2015 по 31.12.2015.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у ст. 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Діяльність відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Вінницького апеляційного адміністративного суду (далі – відділ) ґрунтується на неухильному дотриманні норм Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання у сфері звернень.

Найважливішими завданнями відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Вінницького апеляційного адміністративного суду під час розгляду звернень та інформаційних запитів є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне вирішення їх, захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.

Робота зі зверненнями громадян у відділі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та направлена на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення із заявами чи скаргами щодо оскарження певних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів. Відділ постійно здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного розв’язання.

Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. За результатами розгляду громадянам та юридичним особам надаються обґрунтовані та вичерпні відповіді. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного та надання відповіді звернення формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду.

Так, за 2015 рік до Вінницького апеляційного адміністративного суду надійшло та передано на опрацювання працівникам відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб 283 звернення від громадян, 330 – від юридичних осіб, 91 інформаційний запит, 115 листів від Державної судової адміністрації України та 4 депутатських звернення. З числа звернень від громадян надійшло 265 заяв та 18 скарг.

У зверненнях, що надійшли до суду, у більшості випадків порушуються щодо надання інформації про розгляд адміністративних справ, питання щодо прискорення розгляду адміністративних справ, щодо надання копії рішень суду апеляційної інстанції, щодо видачі виконавчого листа, питань, що стосуються застосування законодавства, перерахунку та виплати заробітної плати працівникам ВААС.

Також на розгляд до відділу надходили звернення та запити народного депутата України, листи Державної судової адміністрації України з рекомендаціями для врахування у роботі Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Зокрема, до відділу надійшли запити від народного депутата України Силантьєва Д.О. щодо інформації про діяльність суддів Сапальової Т.В., Полотнянка Ю.П., Боровицького О.А. з питань розгляду справ, пов’язаних із масовими акціями протесту в період з 21.11.2013 по 08.04.2015, а також надання копій документів їхніх особових справ.

За результатами розгляду вказаних вище депутатських запитів надано відповіді, у яких роз’яснено, що Вінницьким апеляційним адміністративним судом здійснюється оприлюднення звітності про стан здійснення правосуддя на офіційному веб-сайті суду (www.vaas.gov.ua), а також на офіційному веб-порталі «Судова влада України» (http://court.gov.ua/) двічі на рік: у лютому та серпні, тобто у наступних за звітними періодами місяцях.

Одночасно зазначено, що з-поміж розглянутої кількості справ у провадженні Вінницького апеляційного адміністративного суду перебувала адміністративна справа №824/2641/13-а за позовом виконавчого комітету Чернівецької міської ради до Чернівецького обласного осередку громадської організації «Фронт Змін», Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Чернівецької міської організації політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» про обмеження права на проведення мирного зібрання.

Крім того, звернули увагу, що у вказаній справі йдеться не про заборону на проведення мирних зібрань, а лише про обмеження щодо місць встановлення наметів під час таких заходів у м. Чернівці. При цьому постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду винесена 29.11.2013, а встановлені нею обмеження щодо місць встановлення наметів діяли лише до 01.12.2013, тобто на доволі короткий проміжок часу.

Крім того, до відділу надходили звернення, які за своїм змістом не стосувались розгляду адміністративних справ судом апеляційної інстанції, а порушували питання іншого характеру.

До прикладу: надійшло звернення від Управління МВС України у Вінницькій області, уякомумістилась вимога про надання інформації про працівників УМВС України у Вінницькій області та УМВС України на Південно-Західній залізниці. Працівниками відділу підготовлено проект відповіді, у якому роз’яснено компетенцію та повноваження Вінницького апеляційного адміністративного суду, а також юрисдикцію адміністративних судів відповідно до частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства.

Водночас до відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Вінницького апеляційного адміністративного суду надходили звернення такого характеру:

– про підстави та порядок подання касаційної скарги, про що надсилались відповіді, у яких роз’яснювався порядок оскарження в касаційному порядку судових рішень після їх перегляду в апеляційному порядку відповідно до статей 210-212 Кодексу адміністративного судочинства України;

– з приводу роз’яснення рішення суду першої інстанції, про що надано відповіді, у яких пояснювалось, що відповідно до ч.1 ст. 170 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою осіб, які беруть участь у справі, ухвалою роз’яснює своє рішення, тобто звертатись з цього приводу необхідно саме до судів першої інстанції, а не до Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– щодо видачі виконавчих листів в адміністративних справах, на що громадянам надавались відповіді, у яких повідомлялось, що відповідно до частини 2 статті 258 Кодексу адміністративного судочинства України, виконавчий лист видається судом першої інстанції, якщо заява особи про видачу виконавчого листа надійшла після повернення адміністративної справи до суду першої інстанції;

– про повернення помилково сплаченої суми судового збору, на які надано відповіді, у яких роз’яснено, що повернення помилково зарахованих коштів здійснюється відповідно до порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787; а також зазначено, що з такою вимогою необхідно звертатися до органів Державної казначейської служби України;

– в інших випадках відділом роз’яснювався порядок подачі апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, а також порядок подачі адміністративного позову.

Разом з тим варто відмітити, що до відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб надходять і звернення-подяки, у яких висловлюється вдячність за доброзичливість, високий професіоналізм та кваліфікований підхід до розгляду справ суддям Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Також за вказаний період на розгляд до Вінницького апеляційного адміністративного суду надійшов 91 запит на отримання публічної інформації. Вказані запити стосувалися таких питань:

1) направлення матеріалів справи до суду першої інстанції – 2 запити;

2) надання інформації в адміністративних справах – 7 запитів;

3) надання інформації про перерахунок та виплату заробітної плати працівникам апарату ВААС – 1 запит;

4) надання висновку судової земельно-технічної експертизи – 1 запит;

5) надання копії рішення ВААС – 5 запитів;

6) надання копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів та працівників апарату суду – 31 запит;

7) надання інформації щодо надходження до суду звернень депутатів Хмельницької міської ради – 1 запит;

8) надання належним чином завіреної копії телефонограми – 1 запит;

9) надання інформації про контактні дані по справі – 1 запит;

10) надання документів, які містяться в матеріалах адміністративної справи – 4 запити;

11) надання задокументованого результату автоматичного розподілу адміністративної справи – 3 запити;

12) надання відеозапису з камери відеоспостереження в інформаційному секторі – 1 запит;

13) надання інформації про допущення помилки в рішенні суду – 1 запит;

14) надання публічної інформації, яка перебуває у володінні ВААС – 32 запити.

29 із зазначених вище запитів на отримання публічної інформації до ВААС були подані сторонами в адміністративному процесі із посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації», хоча одночасно не належали до сфери правовідносин, що регулюються вказаним Законом.

За результатами розгляду на всі запити надано відповіді у письмовій формі із відповідними роз’ясненнями.

Варто зазначити, що порівняно із першим півріччям 2015 року (63 запити на отримання публічної інформації) у другому півріччі 2015 року зменшилось надходження запитів на отримання публічної інформації – 28 запитів.

Також слід відмітити, що в процесі розгляду запитів на отримання публічної інформації в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», у суді продовжує застосовуватись процедура «трискладового тесту». Враховуються доводи запитувача в приводу того, чому, на його думку, конкурентний суспільний інтерес в отриманні інформації з обмеженим доступом переважає законний інтерес обмежити доступ до неї (за наявності таких доводів). Перевага конкурентного суспільного інтересу над законними інтересами зобов’язує до надання запитуваної інформації та зняття з неї статусу інформації з обмеженим доступом.

Необхідно зауважити, що протягом 2015 рокудо Вінницького апеляційного адміністративного суду не надходили повторні звернення, що свідчить про те, що робота зі зверненнями проводиться на досить високому рівні із наданням максимально повноцінної інформації щодо порушених у зверненнях питань, їй приділяється постійна увага, як одному із пріоритетних напрямів діяльності суду.

З наведеного вище можливо дійти висновку, що на звернення громадян надаються вичерпні та детальні відповіді відповідно до юрисдикції та в межах повноважень суду апеляційної інстанції в адміністративних справах.

Також слід відмітити, що протягом 2015 року керівництвом суду проведено 33 особистих прийоми громадян, внаслідок яких залишено 4 письмових заяви, відповіді на які надані у встановлений законом строк, який визначено статтею 20 Закону України «Про звернення громадян», а саме: у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Одночасно працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб на постійній основі проводять навчальні семінари для працівників апарату суду.

Так, у 2015 році саме працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб проведено 2 навчальні семінари для працівників апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду на теми: «Трискладовий тест: поняття та застосування», а також «Міжнародні стандарти та конституційні гарантії захисту персональних даних. Обробка та захист персональних даних у Вінницькому апеляційному адміністративному суді».

Одночасно, відповідно до затвердженого графіка, працівники відділу готують та розміщують статті на актуальні теми на офіційному веб-сайті суду.

Так, протягом 2015 року працівниками відділу підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті ВААС статті на такі теми:«Порядок реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»; «Трискладовий тест: поняття та правила застосування»; «Реалізація права на звернення громадян європейських країн», а також «Про електронні звернення громадян та електронні петиції».

Узагальнення та аналіз звернень, що надходять до Вінницького апеляційного адміністративного суду, дають можливість зробити висновки про реальний стан забезпечення конституційних прав громадян на звернення та про стан розв’язання питань, порушених у цих зверненнях.

 

За інформацією начальника відділу

по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб

Н.Гриневич

Теги: