УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО: “Як учасників судового процесу повідомляють про здійснення процесуальних дій”

У Вінницькому апеляційному адміністративному суді нагадали про форми повідомлення учасників судового процесу про здійснення судом процесуальних дій.

«Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції. Так встановлює законодавець з метою забезпечення права на судовий захист. Реалізація цієї норми може бути здійснена шляхом забезпечення повної інформованості зацікавлених осіб в адміністративній справі», – йдеться у повідомленні.

Секретар судового засідання здійснює інформування учасників судового процесу, тобто повідомляє їх про всі процесуальні дії, вчинені судом.

За приписами статті 63 КАС України, секретар судового засідання, поряд із виконанням цілої низки важливих функцій не тільки в організації і проведенні судового засідання, а й поза його межами  зокрема, здійснює судові виклики та повідомлення.Письмовий документ, який, зазвичай, суд використовує як засіб для здійснення судового виклику чи повідомлення це – повістка. Повістки є традиційною формою судового виклику, повідомлення.

Згідно з нормами Кодексу адміністративного судочинства України, судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями.

Повістки про виклик у суд надсилаються учасникам справи, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення – учасникам справи щодо вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов’язковою.

У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їхньої поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються:

1) юридичним особам та фізичним особам-підприємцям – за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2) фізичним особам, які не мають статусу підприємців, – за адресою їхнього місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.

У разі відсутності учасників справи за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручено їм належним чином.

Якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через представника, і суд не вважає її особисту участь обов’язковою, він може направити повістку лише представнику.

Статтею 125 КАС України визначено детальний перелік обов’язкових реквізитів повістки про виклик і повістки-повідомлення. Водночас, якщо разом із повісткою надсилаються копії документів, у повістці вказується їхній перелік і роз’яснюється право подати заперечення та докази на їхнє підтвердження.

Варто звернути увагу на те, що повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді.

Якщо для розгляду окремих категорій справ, заяв або клопотань учасників справи КАС України встановлено строк розгляду менше десяти днів, повістка має бути вручена у строк, достатній для прибуття особи до суду для участі в судовому засіданні.

Вручення повістки представнику учасника справи вважається також врученням повістки і цій особі.

Варто зауважити, що стаття 128 КАС України встановлює наслідки «несвідомої» поведінки адресата у вигляді відмови від одержання повістки. Особа, яка відмовилася одержати повістку, вважається такою, що її повідомлено про дату, час і місце судового засідання.

 

 

Джерело: УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО

Теги: