Участь судді Олександра Боровицького у засіданні круглого столу на тему: «Запобігання та протидія корупції в Україні».

Суддя Вінницького апеляційного адміністративного суду Олександр Боровицький 8 червня взяв участь у
Метою проведення заходу стало об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні теоретичних та практичних проблем запобігання та протидії корупції, а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства і практики його застосування.
До участі у заході були запрошені судді, фахівці Національного агентства запобігання корупції, Генеральної прокуратури України, Національної школи суддів України, спікери Асоціації правників України, науковці та юристи – практики.
Робоча зустріч складалась із двох сесій, у ході яких говорили про формування та розвитку ефективного інструментарію та інституційних механізмів запобігання та боротьби з конституційними практиками та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; новацій законовадаства і правозастосовної практики щодо заходів протидії корупції, спірних питань, що виникають під час виявлення корупційних ризиків, конфлікту інтересів, застосування антикорупційного інструментарію, у тому числі судових процедур.
У рамках проведеного заходу обговорювались основні досягнення і виклики антикорупційної реформи в Україні, запровадження електронного декларування, інструментів для антикорупційних розслідувань, перспектив створення антикорупційного суду, напрямків консолідації громадськості та правничої спільноти для вироблення правових позицій з найбільш неоднозначних правових питань запобігання та протидії корупції.
Організація і проведення таких круглих столів є вкрай важливим заходом на шляху широкомасштабних реформ судової влади, адже сьогодні, одна з основних функцій діяльності суду – це подолання корупції, а одним із основних пріоритетів – є проінформованість суспільства щодо ефективності втілених заходів на практиці.
Підсумовуючи наведене, проаналізувавши роль судових органів у подоланні корупції, можна дійти висновку, що суди покликані спрямовувати свою роботу, не лише на протидію і подолання корупції, а і на максимальне викорінення такого явища з свідомості людей.

                  

 

Теги: