РСУ про оплату праці працівникам апарату судів (текст рішення)

 

 

Посадові оклади, встановлені для деяких категорій осіб, є вочевидь нерозмірними з обсягом повноважень та відповідальності.

Про це, зокрема йдеться у рішенні Ради суддів України №55, текст якого друкує газета «Закон і Бізнес».

 

Рада суддів України

Рішення

15 вересня 2016 року          м.Київ             №55

Щодо оплати праці працівникам апарату судів

1 травня 2016 року набрав чинності закон «Про державну службу».

Відповідно до ст.51 зазначеного закону посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на групи оплати праці (від 1 до 9).

Прирівнювання посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Постановою Кабінету Міністрів від 6.04.2016 №292 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ від 5.05.2016 №322) «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів.

Умови оплати праці, визначені постановою КМ від 6.04.2016 №292 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ від 5.05.2016 №322), є істотно гіршими в порівнянні з умовами, що діяли раніше згідно з постановою КМ від 9.03.2006 №268.

Зокрема, посадові оклади окремих категорій працівників апарату судів (секретаря судового засідання, судового розпорядника, начальника самостійного відділу) зменшились у 1,5 раза, посадові оклади, встановлені для деяких категорій посад (керівника апарату, заступника керівника апарату, начальника відділу) є вочевидь нерозмірними з обсягом повноважень та відповідальності, які покладаються на означених осіб.

Законом «Про державну службу» (ст.50) визначено, що держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.

Залучення до роботи в апараті суду та стимулювання вже працюючих висококваліфікованих фахівців для запобігання постійній зміні працівників, яка суттєво впливає на якість надання судових послуг та рівень довіри громадськості до суду, є одним із стратегічних питань розвитку судової влади України в цілому.

Заробітна плата є основним джерелом доходів державних службовців. За законом, державний службовець позбавлений можливості отримувати додатковий прибуток від суміщення діяльності на державній службі з іншими видами оплачуваної діяльності, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту. Підприємницька діяльність також заборонена, що є складовою антикорупційної політики.

Одним із можливих шляхів вирішення проблеми неналежного рівня матеріального забезпечення працівників апарату судів є повернення до моделі, за якої мінімальні гарантії оплати праці працівників апарату судів закріплені на рівні закону, а саме — законом «Про судоустрій і статус суддів», як це мало місце до набрання чинності з 1.05.2016 законом «Про державну службу».

З метою врегулювання питання оплати праці працівників апарату апеляційних і місцевих судів Державною судовою адміністрацією розроблено проект постанови КМ «Про внесення змін до додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів від 6.04.2016 №292» (проект та порівняльна таблиця додаються).

Віднесення посад керівників апарату Верховного, вищих спеціалізованих судів, їх заступників та відповідно керівників апарату
апеляційних і місцевих судів і їх заступників до різних груп може сприйматися як дискримінація, оскільки вказані посадові особи виконують однакові функції у відповідних судах.

Також не може застосовуватися градація цих посад за принципом інстанційності та територіальності, оскільки апеляційні та місцеві суди не підпорядковуються Верховному та вищим спеціалізованим судам, не є їхніми територіальними органами. Апеляційні та місцеві суди є окремими державними органами.

Врегулювання оплати праці працівників апарату судів є надзвичайно актуальним у сучасних умовах і сприятиме вдосконаленню роботи судової системи та зміцненню довіри до судових органів.

З метою врегулювання питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя та створення належних умов для функціонування судів, гарантованих Конституцією, ДСАУ підготовлений проект постанови КМ «Про деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя та працівників Національної школи суддів України», яким пропонуються зміни до постанови КМ від 6.04.2016 №292. У додатку 1 до проекту цієї постанови наведена схема посадових окладів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя із зазначенням групи оплати праці, розміру посадових окладів працівників усіх судів.

У додатку 2 наведена схема посадових окладів працівників Національної школи суддів.

Вказаний проект постанови КМ сприятиме створенню більш ефективної моделі системи судоустрою, вирішенню проблемних питань кадрового забезпечення судів, створенню передумов для забезпечення належного рівня матеріального забезпечення працівників судової влади.

Заслухавши та обговоривши інформацію членів РСУ Сухового В.Г. та Наставного В.В. про звернення судів щодо оплати праці працівникам апарату судів, відповідно до ст.131 закону «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів,

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію членів РСУ Сухового В.Г. та Наставного В.В. взяти до відома.

2. Погодити запропонований ДСАУ проект постанови КМ «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя та працівників Національної школи суддів України».

3. Доручити ДСАУ подати на затвердження до Кабінету Міністрів проект постанови КМ «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя та працівників Національної школи суддів України».

4. Звернутися до Прем’єр-міністра з проханням сприяти прийняттю постанови КМ «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя та працівників Національної школи суддів України».

Голова                                                                                                                                                                     В.СІМОНЕНКО

Джерело: “Закон і Бізнес”

Теги: