Про постанову ВС та зміну правової позиції

26 червня 2018 року Верховний Суд у складі Судової палати для розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду розглянув справу № 750/5074/17 за позовом особи до Міністерства оборони України про визнання протиправними дій відповідача щодо відмови у призначенні і виплаті одноразової грошової допомоги у зв’язку із встановленням ІІІ групи інвалідності після звільнення з військової служби внаслідок виконання обов’язків військової служби із зобов’язанням розглянути питання щодо призначення такої виплати з урахуванням висновків суду.  За результатами розгляду було прийнято постанову про задоволення касаційної скарги Міністерства оборони України.

У цій справі Верховний Суд відступив від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постанові КАС ВС від 20.03.2018 у справі № 276/322/17.

ВС зазначив, що строкова служба є окремим видом військової служби, що вказує на особливий порядок правового регулювання вказаного виду служби.

У контексті спірних правовідносин саме частина шоста статті 16 Закону України від 20.12.1991 р. № 2011-XII «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сім’ї»  є спеціальною правовою нормою, що містить особливі критерії для встановлення умов виплати одноразової грошової допомоги особам, які проходять строкову військову службу.

Частиною шостою статті 16 Закону № 2011-XII (в редакції чинній з 1 січня 2007 року до 1 січня 2014 року) для військовослужбовців строкової військової служби встановлено окремий порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги, відповідно до яких обмежено проміжок часу у який, у разі настання інвалідності, виникає право військовослужбовців строкової військової служби на отримання одноразової грошової допомоги і такий проміжок часу визначений періодом проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що були в період проходження служби. У разі встановлення інвалідності в період дії зазначеної редакції ст. 16 Закону №2011-ХІІ після спливу трьох місяців від дня звільнення зі служби, права на отримання вказаної одноразової грошової допомоги у військовослужбовця строкової військової служби не виникає.

Важливою умовою для правильного тлумачення наведених норм статті 16 Закону в редакції, чинній з 1 січня 2007 року до 1 січня 2014 року, як вказав суд, є розуміння видів військової служби, визначених Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу».

 

За інформацією відділу узагальнення судової практики

Теги: