Печатки не обов’язкові. Рада ухвалила важливий для ведення господарської діяльності закон

19 липня 2017р.  набуде чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями” який був опублікований в офіційному видані “Голос України” 04.2017 . У пояснювальній записці до законопроекту необхідність скасування обов’язковості застосування печаток обґрунтовується тим , що печатка все легше і частіше підробляється.

Зазначеним вище законом вноситься ряд змін до таких законодавчих актів України, а саме: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших нормативно-правових актів.

Так, із законодавства  виключається  вимога про обов’язкове використання печаток, а також можливість  визнання документу (угоди, правочину) недійсним ( неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитку печатки.

Відповідно до закону, суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатку, але її використання не є обов’язковим. Наявність або відсутність відбитку печатки підприємства на документі не створює юридичних наслідків. Закон також встановлює, що виготовлення, продаж або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру.

Крім того, передбачається виключити використання печаток у взаєминах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування.

Також вищезазначеним документом встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності печатки на офіційному документі.

У багатьох країнах світу використання печаток вже давно вважається пережитком минулого і не є обов’язковою умовою посвідчення документів.

За висновками експертів, альтернативою печатки є застосування подвійного підпису. Це досить поширене явище в компаніях з іноземними інвестиціями, а також у банківському секторі. Підписання документів двома особами зменшує ризики підроблення, водночас забезпечує більш кваліфікований підхід до прийняття рішень.

Обов’язковість  підписання документів кількома особами закріплюється в статутах підприємств або у внутрішніх положеннях чи інструкціях. Право представляти компанію може бути надано згідно з довіреністю також двом особам, які можуть діяти лише спільно. Запровадження процедури подвійного підписання документів (за відсутності печатки) мінімізує випадки можливої підробки документів.

Оскільки ніякого законодавчого регулювання застосування подвійного підпису немає, то більшість компаній прописують процедуру його використання на власний розсуд. При можливому переході компанії на процедуру подвійного підпису про це варто інформувати публічно, особливо в разі співпраці з іншими компаніями.

Таким чином відміна печаток, можливо, дійсно є умовою для спрощення ведення господарської діяльності, проте українські компанії мають бути готовими до виникнення проблем, а кожне підприємство має індивідуально підходити до питання відміни печаток, зважити всі можливі ризики та обрати для себе найбільш оптимальний варіант роботи.

За інформацією наданою відділом матеріально-технічного забезпечення,

планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Теги: