Основні принципи ведення військового обліку у 7ААС

Основну організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних встановлено Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016    № 921.

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділено на загальний і спеціальний. На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час. Усі інші військовозобов’язані перебувають на загальному військовому обліку.

Організацію та безпосереднє ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (суддів та працівників апарату суду) у Сьомому апеляційному адміністративному суді здійснює відповідальний працівник.

У Сьомому апеляційному адміністративному суді проводяться такі заходи з ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних:

1) перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;

2) надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;

3) оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про виклик їх до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їхнього своєчасного прибуття;

4) забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Порядком та іншими документами персонального обліку відповідно до законодавства;

5) взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їхніх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

6) організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;

7) у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їхнього сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання (за наявності) щомісяця до 5-го числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;

8) складення і подання щороку до 1-го грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (за наявності);

9) приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їхніх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

10) своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних на суддів та працівників апарату суду на період мобілізації та на воєнний час;

11) постійний контроль за виконанням призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;

12) ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їхніх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів, а також книги обліку бланків спеціального обліку та книги обліку передавання бланків військового обліку, військових квитків (тимчасових посвідчень) та особових карток.

13) Складання, ведення та виконання:

– річного перспективного плану роботи відповідальної особи за ведення військового обліку;

– плану роботи відповідальної особи за ведення військового обліку на квартал;

– плану заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій;

– плану заміни працівників, які вибувають на період мобілізації та на воєнний час до Збройних сил (органів СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

– графіка звірки особових карток призовників і військовозобов’язаних з їхніми військово-обліковими документами;

– довідки про стан та наявність мобілізаційних ресурсів;

– відомості на видачу посвідчень про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій;

– розписки та корінців розписки про приймання від призовників і військовозобов’язаних їхніх військово-облікових документів.

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2, у розділі II якої зазначають відомості про військовий облік та персональний облік призовників і військовозобов’язаних – державних службовців за формою первинного обліку «Особова картка державного службовця», у пункті 14 якої також зазначають відомості про військовий облік.

 

 

За інформацією, наданою відділом по роботі з персоналом

Теги: