Огляд даних про стан здійснення судочинства Вінницьким апеляційним адміністративним судом за перше півріччя 2016 року

Вінницький апеляційний адміністративний суд протягом першого півріччя 2016 року здійснював свою діяльність на засадах верховенства права з дотриманням конституційних засад судочинства щодо захисту та забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин та орієнтуючись на підвищення ефективності функціонування незалежного і неупередженого суду.

Територіальна юрисдикція Вінницького апеляційного адміністративного суду (далі – ВААС) поширюється на Вінницьку, Хмельницьку та Чернівецьку області. За підвідомчістю ВААС здійснював перегляд апеляційних скарг в адміністративних справах трьох окружних адміністративних судів вказаних вище областей, а також 65 місцевих загальних судів як адміністративних судів. Загалом кількість судів першої інстанції Вінницького апеляційного адміністративного округу складає 68.

У періоді, що аналізується, суддям ВААС на апеляційний розгляду надійшло 2229 адміністративних справ, а саме 1851 адміністративна справа за скаргами, поданими на постанови судів першої інстанції, що становить 83,04% від загальної кількості, та 378 адміністративних справ на ухвали, що становить 16,96% від загальної кількості. Зокрема, до ВААС надійшло 34 апеляційних скарги на ухвали судів першої інстанції щодо повернення позовної заяви, 46 – на ухвали про відмову у відкритті провадження у справі, 31 – на ухвали про закриття провадження у справі, 82 – на ухвали про залишення позовної заяви без розгляду, 185 – на інші ухвали.

Варто зауважити, що протягом аналогічного періоду 2015 року до суддів ВААС надійшло 3220 адміністративних справ, що у 1,44 рази більше, ніж аналогічний показник у звітному періоді.

Згідно зі штатним розписом у ВААС адміністративне судочинство має здійснюватись 39 суддями, однак фактично протягом першого півріччя 2016 року у ВААС судочинство здійснювали 19 суддів. У зв’язку з цим середньомісячне надходження справ на одного суддю ВААС у першому півріччі 2016 року становило 25 справ.

З урахуванням залишку минулого періоду загальна кількість справ, що перебувала у провадженні ВААС протягом першої половини 2016 року, становить 2727 справ, тоді як протягом аналогічного періоду 2015 року вказаний показник становив 4252 справи. Зміну динаміки зазначених показників можна побачити у вигляді діаграми 1.

Діаграма 1

 

 

Усього у звітному періоді ВААС розглянуто 2106 справ та матеріалів, із них:

– закінчено апеляційний розгляд справ, у яких переглянуто судові рішення (1293 справи), а саме: в 1041 справі, у якій оскаржувались постанови, у 248 справах, у яких оскаржувались ухвали судів першої інстанції, та в 4 справах, які переглядались за нововиявленими обставинами;

– повернуто апелянту 743 апеляційні скарги;

– відмовлено у відкритті апеляційного провадження у 62 справах;

– закрито апеляційне провадження провадження у 7 справах;

– ухвалено інші рішення до відкриття провадження в 1 справі (діаграма 2).

Діаграма 2

 

 

Проаналізувавши вказані показники і аналогічні показники минулого року, варто зазначити, що протягом першого півріччя 2015 року ВААС розглянуто 6415 справ. Отже, у звітному періоді цей показник в 3,04 рази менший.

Із загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційне провадження, у 787 справах, що становить 60,68% від загальної кількості, прийнято рішення про залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення без змін, у 24 справах, що становить 1,85% від загальної кількості, змінено рішення суду першої інстанції, у 478 справах, що становить 36,9%  від загальної кількості, прийнято рішення про задоволення апеляційної скарги та відповідно скасування судового рішення суду 1-ї інстанції; у 7 справах, що становить 0,5% від загальної кількості, закрито апеляційне провадження.

При цьому протягом першого півріччя 2016 року у порядку письмового провадження розглянуто 161 справу, що становить 12,41% від загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційне провадження, та 1136 справи з фіксуванням судового процесу технічними засобами, що складає 87,59% від загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційне провадження.

Також зазначимо, що протягом аналогічного періоду минулого року відсоткове співвідношення аналізованих вище показників, тобто кількості справ, що розглянуті в порядку письмового провадження та з фіксуванням судового процесу технічними засобами, зазнало певних змін та становило 39,83% та 60,17% відповідно.

Варто зауважити, що протягом звітного періоду 2016 року ВААС переглянуто 1289 рішень судів першої інстанції, зокрема 1041 постанову та 248 ухвал, що становить 80,8% та 19,2% від загальної кількості переглянутих рішень відповідно, тоді як у першому півріччі 2015 року всього переглянуто 3398 рішень судів першої інстанції, зокрема 2885 постанов та 513 ухвал.

Водночас потрібно зазначити, що протягом першої половини 2016 року за результатами перегляду з 1041 постанови судів першої інстанції залишено без змін 667, що складає 64% від загальної кількості переглянутих постанов, змінено 19 постанов, що складає 2% від загальної кількості постанов, та скасовано 355 постанов, що складає 34% від загальної кількості. Ці показники зображені на діаграмі 3.

Діаграма 3

 

 

Результатом переважної більшості скасованих постанов є прийняття нової постанови, у тому числі у зв’язку з порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи. Зокрема з цієї підстави скасовано 239 постанов, що складає 67,3% від загальної кількості скасованих постанов.

Стосовно результатів перегляду постанов судів першої інстанції за апеляційними скаргами у розрізі категорій зазначимо, що основними категоріями справ, за якими ВААС у першому півріччі 2016 року здійснив апеляційний перегляд, є:

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян – 234 справи (22,48% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів щодо:

збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 8 справ;

управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування – 179 справ;

соціального захисту, соціального захисту та зайнятості інвалідів, соціальних послуг – 46 справ;

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики – 1 справа.

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування – 186 справ (17,87% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів у сфері:

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності – 62 справи;

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 52 справи;

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) – 72 справи.

Справи зі спорів з відносин публічної служби – 183 справи (17,58% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема щодо:

прийняття громадян на публічну службу – 1 справа;

– проходження служби – 116 справ;

– звільнення з публічної служби – 66 справ.

4. Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства – 120 справ (11,53% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів щодо:

реалізації податкового контролю – 12 справ;

– погашення податкового боргу – 10 справ;

– адміністрування окремих податків, зборів та платежів – 96 справ;

– справи за зверненням органів доходів і зборів – 2 справи.

5. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики – 119 справ (11,43% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів у сфері:

– грошового обігу та розрахунків – 10 справ;

– бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу – 6 справ;

– державного регулювання ринків фінансових послуг – 100 справ;

– процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи – 3 справи.

6. Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України – 54 справи (5,19% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів у сфері:

– правового статусу фізичної особи – 6 справ;

– проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян – 1 справа;

– видворення з України іноземців або осіб без громадянства – 9 справ;

– біженців – 2 справи;

– цивільного захисту; охорони праці – 1 справа;

– охорони здоров’я – 3 справи;

– дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів – 31 справа;

– обмеження здійснення грального бізнесу – 1 справа.

7. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки – 53 справи (5,9% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема спори у сфері:

– організації господарської діяльності – 19 справ;

– митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту – 23 справи;

– державного регулювання цін і тарифів – 3 справи;

– управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель – 2 справи;

– реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки – 6 справ.

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції – 50 справ (4,8% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема спори у сфері:

– судоустрою – 5 справ;

– прокуратури – 5 справ;

– адвокатури – 2 справи;

– нотаріату – 1справа;

– виконавчої служби та виконавчого провадження – 37 справ.

Також були переглянуті постанови й в інших категоріях, загальна кількість яких складає 41.

Разом з тим значну частку усіх переглянутих ВААС постанов судів першої інстанції становлять постанови у справах щодо спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян – 234 постанови (що становить  22,48% від загальної кількості переглянутих постанов судів першої інстанції).

Результати перегляду суддями ВААС у першому півріччі 2016 року постанов судів першої інстанції за апеляційними скаргами в розрізі категорій  відображено у діаграмі 4.

Діаграма 4

 

 

Як зазначалось вище, до Вінницького апеляційного адміністративного округу входять Вінницька, Хмельницька та Чернівецька області. Серед переглянутих постанов судів першої інстанції у розрізі областей Вінницького апеляційного адміністративного округу по Вінницькій області всього переглянуто 419 постанов, із них 257 постанов залишено без змін, 9 змінено та 153 скасовано (діаграма 5). По Хмельницькій області всього переглянуто 418 постанов судів першої інстанції, із них 300 залишено без змін, 4 змінено та 114 скасовано (діаграма 6). По Чернівецькій області всього переглянуто 199 постанов, із них 106 залишено без змін, 6 змінено, та 87 скасовано (діаграма 7).

Діаграма 5

 

 

Діаграма 6

 

 

Діаграма 7

 

 

Стосовно результатів перегляду ухвал суду першої інстанції за апеляційними скаргами зазначимо, що протягом звітного періоду в апеляційному порядку ВААС закінчено апеляційний розгляд по 252 ухвалах судів першої інстанції, з них залишено без змін 120 ухвал суду першої інстанції (47,62% від загальної кількості переглянутих ухвал), 5 ухвал змінено (1,98% від загальної кількості переглянутих ухвал), 123 ухвали скасовано (48,8% від загальної кількості переглянутих ухвал) та у 4 ухвалах закрито провадження (1,59% від загальної кількості переглянутих ухвал).

Серед 123 ухвал, що були скасовані, виокремимо 13 ухвал про повернення позовної заяви (10,6% від загальної кількості скасованих ухвал), 8 ухвал про відмову у відкритті провадження у справі (6,5% від загальної кількості скасованих ухвал), 21 ухвалу про закриття провадження у справі (17% від загальної кількості скасованих ухвал), 41 ухвалу про залишення заяви без розгляду (33,3% від загальної кількості скасованих ухвал) та 40 інших ухвал (33% від загальної кількості скасованих ухвал). Вказані показники відображено у діаграмі 8.

Діаграма 8

 

 

Результатом переважної більшості скасованих ухвал, а саме 110 ухвал, що складає 89,43% від загальної кількості скасованих ухвал, є направлення справи для продовження розгляду (у разі скасування ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі), а також постановлення нової ухвали з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи (12 ухвал або 9,76% від загальної кількості скасованих ухвал).

При цьому у звітному періоді суддями ВААС в розрізі областей переглянуто:

по Вінницькій області  105 ухвал, зокрема 59 ухвал залишено без змін, змінено 0 та скасовано 46 (діаграма 9);

по Хмельницькій області 103 ухвали, з яких залишено без змін 40 ухвал судів першої інстанції, змінено – 4 та скасовано 59 (діаграма 10);

по Чернівецькій області  39 ухвал, з яких залишено без змін 21 ухвалу судів першої інстанції, змінено – 1 та скасовано 17  (діаграма 11).

У вигляді діаграми вказані дані мають такий вигляд:

Діаграма 9

 

 

Діаграма 10

 

10

 

Діаграма 11

 

 

За результатами перегляду судових рішень першої інстанції за апеляційними скаргами в розрізі окружних адміністративних судів протягом І півріччя 2016 року ВААС:

– по Вінницькому окружному адміністративному суду: переглянуто 314 судових  рішень, з них: залишено без змін 195 судових рішень (175 постанов, 20 ухвал), змінено  3 судових рішення (3 постанови), скасовано 116 судових рішень (99 постанов, 17 ухвал);

по Хмельницькому окружному адміністративному суду: переглянуто 317 судових рішень, з них: 204 залишено без змін (180 постанов, 24 ухвали), змінено 5 судових рішень (2 постанови, 3 ухвали), скасовано 108 судових рішень (70 постанов, 38 ухвали);

– по Чернівецькому окружному адміністративному суду: переглянуто 158 судових рішень, з них: 98  залишено без змін (85 постанов, 13 ухвал), змінено 5 судових рішень (4 постанови, 1 ухвала), скасовано 55 судових рішень (46 постанов, 9 ухвал).

Результати перегляду суддями ВААС судових рішень першої інстанції за апеляційними скаргами в розрізі місцевих загальних судів як адміністративних судів протягом першого півріччя 2016 року наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати перегляду Вінницьким ААС рішень судів Вінницького апеляційного адміністративного округу за їхньою

регіональною приналежністю у першому півріччі 2015 та 2016 років

Місцеві загальні суди як адміністративні суди Результати перегляду
Усього з них:
Без змін Змінено Скасовано
2015 2016 2015 2016 Динаміка змін (%) 2015 2016 Динаміка змін (%) 2015 2016 Динаміка змін (%)
рік рік рік рік рік рік рік рік
Вінницька область: 1 063 210 747 121 7,26 97 6 2,91 219 83 ↑7,49
постанов 912 142 666 82 ↓11,71 95 6 ↓2,83 151 54 4,51
ухвал 151 68 81 39 ↑4,45 2 0 ↓0,8 68 29 2,98
Хмельницька область: 1 075 204 768 136 5,11 76 3 2,63 231 65 ↑3,34
постанов 923 166 682 120 ↓4,69 72 2 ↓2,66 169 44 1,73
ухвал 152 38 86 16 ↓0,41 4 1 ↑0,3 62 21 1,62
Чернівецька область: 215 80 153 29 0,63 9 2 ↑0,2 53 49 ↑7,67
постанов 175 64 136 21 ↓1,52 9 2 ↑0,2 30 41 7,02
ухвал 40 16 17 8 ↑0,9 0 0 0 23 8 0,64
РАЗОМ 2 353 494 1 668 286 13 182 11 ↓5,5 503 197 ↑18,5

 

Окремо зауважимо, що у звітному періоді на розгляді суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду перебувало 10 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з них 8 розглянуто, зокрема: 4 заяви залишено без задоволення, повернуто 2 заяви та ухвалено інші рішення до відкриття провадження по 2 заявам. Підставою для перегляду усіх судових рішень стали істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Підсумовуючи наведене вище, можна зробити висновок, що на кінець звітного періоду не розглянуто 2 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Водночас ВААС вважає за доцільне зазначити й відомості щодо судового збору. У звітному періоді розрахункова сума судового збору, що повинна бути сплачена у зв’язку з поданням апеляційних скарг до ВААС, становить 2934503 гривні. Сума фактично сплаченого судового збору становить 2864621 гривню.

Разом з тим сума, яка не сплачена внаслідок звільнення від сплати судового збору в першому кварталі 2016 року, відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір» та частини 2 статті 8 Закону України “Про судовий збір”, становить 258044 гривні.

Теги: