Огляд даних про стан здійснення судочинства Вінницьким апеляційним адміністративним судом за 2016 рік

Вінницький апеляційний адміністративний суд протягом 2016 року здійснював свою діяльність на засадах верховенства права з дотриманням конституційних засад судочинства щодо захисту та забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин, орієнтуючись на підвищення ефективності функціонування незалежного і неупередженого суду.

Територіальна юрисдикція Вінницького апеляційного адміністративного суду (далі – ВААС) поширюється на Вінницьку, Хмельницьку та Чернівецьку області. За підвідомчістю ВААС здійснював перегляд апеляційних скарг в адміністративних справах трьох окружних адміністративних судів вказаних вище областей, а також 65 місцевих загальних судів як адміністративних судів. Загалом кількість судів першої інстанції Вінницького апеляційного адміністративного округу складає 68.

У періоді, що аналізується, суддям ВААС до апеляційного розгляду надійшло 5112 адміністративних справ, а саме 4325 адміністративних справ за скаргами, поданими на постанови судів першої інстанції, що становить 82,97%  від загальної кількості, та 769 адміністративних справ на ухвали, що становить 17,01% від загальної кількості. Зокрема, до ВААС надійшло 89 апеляційних скарг на ухвали судів першої інстанції щодо повернення позовної заяви, 96 – на ухвали про відмову у відкритті провадження у справі, 77 – на ухвали про закриття провадження у справі, 178 – на ухвали про залишення позовної заяви без розгляду, 329 – на інші ухвали. Крім цього, у звітному періоді до ВААС надійшло 18 заяв щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Варто зауважити, що протягом аналогічного періоду 2015 року до суддів ВААС надійшло 5890 адміністративних справ, що у 1,15 разів більше, ніж аналогічний показник у звітному періоді.

Згідно зі штатним розписом у ВААС адміністративне судочинство має здійснюватись 39 суддями, однак фактично протягом 2016 року у ВААС судочинство здійснювали 19 суддів. У зв’язку з цим середньомісячне надходження справ на одного суддю ВААС у 2016 році становило 30 справ.

З урахуванням залишку минулого періоду загальна кількість справ, що перебувала у провадженні ВААС протягом 2016 року, становить 5614 справ, тоді як протягом аналогічного періоду 2015 року вказаний показник становив 6922 справи. Зміну динаміки зазначених показників можна побачити у вигляді діаграми 1.

Діаграма 1

Усього у звітному періоді ВААС розглянуто 4726 справ і матеріалів, із них:

 • закінчено апеляційний розгляд у 3009 справах, у яких переглянуто судові рішення, а саме: у 2473 справах, у яких оскаржувались постанови, у 525 справах, у яких оскаржувались ухвали судів першої інстанції, та в 11 справах, які переглядались за нововиявленими обставинами;
 • повернуто апелянту 1527 апеляційних скарг та заяв;
 • відмовлено у відкритті апеляційного провадження у 166 справах;
 • закрито апеляційне провадження у 20 справах;
 • ухвалено інші рішення до відкриття провадження у 2 справах;
 • закінчено провадження у справі у зв’язку із визнанням постанови або ухвали нечинною у 2 справах (діаграма 2).

Діаграма 2

Проаналізувавши вказані показники і аналогічні показники минулого року, варто зазначити, що протягом 2015 року ВААС було розглянуто 6422 справи та матеріали. Отже, у звітному періоді цей показник в 1,36 разів менший.

Із загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційний розгляд, у 1859 справах, що становить 61,56% від загальної кількості, прийнято рішення про залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення без змін; у 54 справах, що становить 1,79% від загальної кількості, змінено рішення суду першої інстанції;  у 1085 справах, що становить 35,93%  від загальної кількості, прийнято рішення про задоволення апеляційної скарги та, відповідно, скасування судового рішення суду І інстанції; у 20 справах, що становить 0,66% від загальної кількості, закрито апеляційне провадження та в 2 справах закінчено провадження у справі у зв’язку із визнанням постанови або ухвали нечинною, що становить 0,07% від загальної кількості.

При цьому протягом 2016 року у порядку письмового провадження розглянуто 391 справу, що становить 12,95% від загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційне провадження, та 2629 справ з фіксуванням судового процесу технічними засобами, що складає 87,05% від загальної кількості справ, у яких закінчено апеляційне провадження.

Також зазначимо, що протягом аналогічного періоду минулого року відсоткове співвідношення аналізованих вище показників, тобто кількості справ, що розглянуті в порядку письмового провадження та з фіксуванням судового процесу технічними засобами, становило 35,67% та 64,33% відповідно.

Варто зауважити, що протягом звітного періоду ВААС переглянуто 2998 рішень судів першої інстанції, зокрема 2473 постанови та 525 ухвал, що становить 82,49% та 17,51% від загальної кількості переглянутих рішень відповідно, тоді як у 2015 році всього переглянуто 5512 рішень судів першої інстанції, зокрема 4652 постанови та 860 ухвал.

Водночас потрібно зазначити, що протягом 2016 року за результатами перегляду з 2473 постанов судів першої інстанції залишено без змін 1626 рішень, що складає 65,75% від загальної кількості переглянутих постанов, змінено 44 постанови, що складає 1,78% від загальної кількості постанов, та скасовано 803 постанови, що складає 32,47% від загальної кількості. Ці показники зображені на діаграмі 3.

Діаграма 3

Результатом переважної більшості скасованих постанов є прийняття нової постанови, у тому числі у зв’язку із порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи. Зокрема, з цієї підстави скасовано 541 постанову, що складає 67,37% від загальної кількості скасованих постанов.

Стосовно результатів перегляду постанов судів першої інстанції за апеляційними скаргами у розрізі категорій зазначимо, що основними категоріями справ, за якими ВААС у 2016 році здійснив апеляційний перегляд, є:

1. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики – 625 справ (25,27% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів щодо:

 • збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 28 справ;
 • управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування – 474 справи;
 • соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг – 121 справа;
 • праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики –2 справи.

2. Справи зі спорів з відносин публічної служби – 497 справ (20,1% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема щодо:

 • прийняття громадян на публічну службу – 5 справ;
 • проходження служби – 264 справи;
 • звільнення з публічної служби – 225 справ.

3. Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування – 363 справи (14,68% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів у сфері:

 • містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності – 142 справи;
 • землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 99 справ;
 • державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) – 113 справ.

4. Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства – 340 справ (13,75% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів щодо:

 • реалізації податкового контролю – 34 справи;
 • погашення податкового боргу – 39 справ;
 • адміністрування окремих податків, зборів та платежів – 261 справа;
 • справи за зверненням органів доходів і зборів – 5 справ.

5. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики – 177 справ (7,16% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів у сфері:

 • валютного регулювання і валютного контролю – 3 справи;
 • грошового обігу та розрахунків – 17 справ;
 • бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу – 29 справ;
 • державного регулювання ринків фінансових послуг – 119 справ;
 • процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи – 8 справ.

6. Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України – 142 справи (5,74% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема зі спорів у сфері:

 • правового статусу фізичної особи – 16 справ;
 • проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян – 1 справа;
 • видворення з України іноземців або осіб без громадянства – 9 справ;
 • біженців – 4 справи;
 • цивільного захисту; охорони праці – 8 справ;
 • охорони здоров’я – 4 справи;
 • дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів – 99 справ;
 • обмеження здійснення грального бізнесу – 1 справа.

7. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки – 107 справ (4,33% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема спори у сфері:

 • організації господарської діяльності – 41 справа;
 • митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту – 49 справ;
 • захисту економічної конкуренції – 0 справ;
 • державного регулювання цін і тарифів – 3 справи;
 • управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель – 3 справи;
 • реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки – 10 справ.

8. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів – 98 справ (3,96% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема спори у сфері:

 • забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів – 80 справ;
 • забезпечення права особи на доступ до публічної інформації – 7 справ.

9. Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції – 98 справ (3,96% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема спори у сфері:

 • судоустрою – 23 справи;
 • прокуратури – 6 справ;
 • адвокатури – 2 справи;
 • нотаріату – 2 справи;
 • виконавчої служби та виконавчого провадження – 63 справи.

10. Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища – 16 справ (0,65% від загальної кількості переглянутих постанов), зокрема спори у сфері:

 • забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами – 9 справ;
 • особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом – 3 справи.

Також переглянуто 5 постанов у категорії – «Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах».

Результати перегляду суддями ВААС у 2016 році постанов судів першої інстанції за апеляційними скаргами в розрізі категорій  відображено на діаграмі 4.

Діаграма 4

Як зазначалось вище, до Вінницького апеляційного адміністративного округу входять Вінницька, Хмельницька та Чернівецька області. Серед переглянутих постанов судів першої інстанції у розрізі областей Вінницького апеляційного адміністративного округу по Вінницькій області всього переглянуто 967 постанов, із них 629 постанов залишено без змін, 19 змінено та 319 скасовано (діаграма 5). По Хмельницькій області всього переглянуто 1083 постанови судів першої інстанції, із них 740 залишено без змін, 15 змінено та 328 скасовано (діаграма 6). По Чернівецькій області всього переглянуто 405 постанов, із них 242 залишено без змін, 10 змінено та 153 скасовано (діаграма 7). Також необхідно зазначити й інші області, з яких до Вінницького апеляційного адміністративного суду було надіслано апеляційні скарги на постанови, а саме: з судів Житомирської області оскаржувались 3 постанови, які були залишені без змін, з судів Львівської області оскаржувались  14 постанов, з яких 11 залишено без змін та 3 скасовано, з судів Одеської області оскаржувалась 1 постанова, що була залишена без змін.

Діаграма 5

Діаграма 6

Діаграма 7

Стосовно результатів перегляду ухвал суду першої інстанції за апеляційними скаргами зазначимо, що протягом звітного періоду в апеляційному порядку ВААС закінчено апеляційний розгляд 538 ухвал судів першої інстанції, з них залишено без змін 233 ухвали суду першої інстанції (43,31% від загальної кількості переглянутих ухвал), 10 ухвал змінено (1,86% від загальної кількості переглянутих ухвал), 282  ухвали скасовано (52,42% від загальної кількості переглянутих ухвал) та у 13 справах закрито апеляційне провадження (2,42% від загальної кількості переглянутих ухвал).

Серед 282 ухвал, що були скасовані, виокремимо 31 ухвалу про повернення позовної заяви (10,99% від загальної кількості скасованих ухвал), 33 ухвали про відмову у відкритті провадження у справі (11,7% від загальної кількості скасованих ухвал), 40 ухвал про закриття провадження у справі (14,18% від загальної кількості скасованих ухвал), 88 ухвал про залишення заяви без розгляду (31,21% від загальної кількості скасованих ухвал) та 90 інші ухвали (31,91% від загальної кількості скасованих ухвал). Ці показники відображені на діаграмі 8.

Діаграма 8

Результатом переважної більшості скасованих ухвал, а саме 253 ухвал, що складає 89,72% від загальної кількості скасованих ухвал, є направлення справи для продовження розгляду (у разі скасування ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі), а також постановлення нової ухвали – 27 ухвал, тобто 9,57% від загальної кількості скасованих ухвал.

При цьому у звітному періоді суддями ВААС у розрізі областей переглянуто:

по Вінницькій області  220 ухвал, зокрема 106 ухвал залишено без змін, змінено 3 та скасовано 111 (діаграма 9);

по Хмельницькій області 210 ухвал, з яких залишено без змін 86 ухвал судів першої інстанції, змінено – 6 та скасовано 118 (діаграма 10);

по Чернівецькій області  85 ухвал, із них залишено без змін 38 ухвал, змінено 1 ухвалу та скасовано 46 (діаграма 11);

– по Житомирській області 1 ухвалу, яку було скасовано;

по Львівській області  7 ухвал, із них залишено без змін 1 ухвалу та скасовано 6;

по Одеській області  2 ухвали, які були залишені без змін.

У вигляді діаграми вказані дані мають такий вигляд:

Діаграма 9

Діаграма 10

Діаграма 11

За результатами перегляду судових рішень першої інстанції за апеляційними скаргами в розрізі окружних адміністративних судів протягом 2016 року Вінницьким ААС:

– по Вінницькому окружному адміністративному суду переглянуто 672 судових рішення, із них: залишено без змін 448 судових рішень (410 постанов, 38 ухвал), змінено 7 судових рішень (7 постанов), скасовано 217 судових рішень (174 постанови, 43 ухвали);

по Хмельницькому окружному адміністративному суду переглянуто 795 судових рішень, із них: 526 залишено без змін (475 постанов, 51 ухвалу), змінено 14 судових рішень (11 постанов, 3 ухвали), скасовано 255 судових рішень (179 постанов, 76 ухвал);

– по Чернівецькому окружному адміністративному суду переглянуто 295 судових рішень, із них: 189 залишено без змін (165 постанов, 24 ухвали), змінено 7 судових рішень (6 постанов, 1 ухвалу), скасовано 99 судових рішень (72 постанови, 27 ухвал).

Якщо перевести ці показники у відсотковий еквівалент відповідно до усіх переглянутих рішень по кожному із окружних адміністративних судів Вінницького апеляційного адміністративного округу і порівняти їх з аналогічними показниками 2015 року, можна побачити таку динаміку:

 • по Вінницькому окружному адміністративному суду залишено без змін на 6,65% рішень менше, змінено на 0,08% рішень більше, скасовано на 6,57% рішень більше;
 • по Хмельницькому окружному адміністративному суду залишено без змін на 8,84% рішень менше, змінено на 0,87% рішень більше, скасовано на 7,97% рішень більше;
 • по Чернівецькому окружному адміністративному суду залишено без змін на 12,12% рішень менше, змінено на 2,07% рішень більше, скасовано на 10,05% рішень більше.

Результати перегляду суддями Вінницького ААС судових рішень першої інстанції за апеляційними скаргами в розрізі місцевих загальних судів як адміністративних судів протягом 2016 року наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Результати перегляду Вінницьким ААС рішень судів Вінницького апеляційного адміністративного округу за їхньою регіональною приналежністю у 2015 та 2016 роках

 

Окремо зауважимо, що у звітному періоді на розгляді суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду перебувало 22 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, із них розглянуто  18 заяв, зокрема: 8 заяв залишено без задоволення, 1 заяву задоволено, 5 заяв повернуто, по 2 заявам ухвалено інші рішення до відкриття провадження та по 2 заявам закрито провадження за нововиявленими обставинами. Підставою для перегляду більшості судових рішень стали істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Підсумовуючи наведене вище, можна зробити висновок, що на кінець звітного періоду не розглянуто 4 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Також ВААС вважає за доцільне зазначити й відомості щодо судового збору. У звітному періоді розрахункова сума судового збору, що повинна бути сплачена у зв’язку з поданням апеляційних скарг до ВААС, становила 6 946 250 гривень. При цьому сума фактично сплаченого судового збору становить 6 885 651 гривню.

Водночас сума, яка не сплачена внаслідок звільнення від сплати судового збору, відповідно до статті 5 та статті 8 Закону України “Про судовий збір”, у 2016 році становить 539 646 гривень.

 

За інформацією відділу аналітично-статистичної роботи суду

 

 

Теги: