Невиконання держреєстратором обов’язку по перевірці належності та правильності оформлення документів, поданих для оформлення прав, є підставою для скасування його рішення

До окружного адміністративного суду звернулась особа з позовом про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно.

Позивач вказував, що відповідно до свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) та до списку осіб, які мають право на майновий пай, затвердженого зборами співвласників, є власником частки майна пайового фонду КСП. З метою збереження майна співвласники використовували деяке майно для власних потреб із подальшою перспективою його виділення в натурі і оформлення відповідних прав. Позивач використовував цементний склад, на який подавав заяви про виділ цього майна в натурі.

Однак, позивачу стало відомо про рішення державного реєстратора, згідно з яким за третьою особою зареєстровано право власності на будівлю складу.

Судом першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Суд зазначив, що при виділенні майна в натурі конкретному власнику підприємство-правонаступник, одночасно з підписанням акту приймання-передавання майна робило відмітку про виділення майна в натурі у свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, що засвідчувалось підписом керівника підприємства та печаткою та акт приймання-передачі майна. Вказана відмітка міститься на свідоцтві, виданому третій особі, а на свідоцтві позивача відмітка про виділ майна в натурі відсутня.

Суд апеляційної інстанції скасував постанову окружного суду та позов особи задовольнив. Вінницький апеляційний адміністративний суд встановив, що в якості правовстановлюючого документу третьою особою подано до Реєстраційної служби свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, згідно з яким особа має право на пайовий фонд майна колективного сільськогосподарського підприємства. Вказаний документ прийнятий державним реєстратором як такий, що відповідає вимогам діючого законодавства України для реєстрації права власності.

Проте відомості про надання третьою особою правовстановлюючих документів попереднього власника на спірне нерухоме майно, тобто документів, що б підтверджували, що вся будівля складу належить спілці громадян-власників майна реорганізованого КСП і вказана Спілка мала право ним розпоряджатися відсутні.

Суд апеляційної інстанції зауважив, що чинним законодавством України не передбачено видачу свідоцтв про право власності на майновий пай члена громадської організації. Свідоцтво про право власності на майновий пай видається члену колективного сільськогосподарського підприємства на пайовий фонд майна члена колективного сільськогосподарського підприємства. Всупереч цьому, свідоцтво про право власності на майновий пай, що надано як правовстановлюючий документ державному реєстратору для державної реєстрації, видано сільською радою члену Спілки громадян-власників майна реорганізованого КСП, тобто на майно громадської організації.

ВААС зазначив, що відповідачем не надано належних та допустимих доказів про те, що відповідна відмітка про виділення майна в натурі у Свідоцтві про право власності на майновий пай зроблена саме підприємством-правонаступником (користувачем), так як відповідно до довідки, виданої виконавчим комітетом сільської ради, Спілка (об’єднання) громадян – власників майна реорганізованого КСП в книзі реєстрації громадських організацій сільської ради не зареєстрована.

Апеляційний суд дійшов висновку, що державним реєстратором прав на нерухоме майно зареєстровано за третьою особою право власності на будівлю, склад на підставі документів, які не відповідають вимогам, встановленим Законом, та не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують (постанова від 13.12.2016 у справі № 802/831/16-а).

Відповідно до статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції, що діяла на момент виникнення правовідносин) у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

Погоджуючись з постановою ВААС, Вищий адміністративний суд України зазначив, що перед вчиненням реєстраційної дії державний реєстратор повинен пересвідчитися в достатності, належності та правильності оформлення документів, поданих для оформлення прав та їх обтяжень, а також встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують, та дійшов висновку про порушення державним реєстратором вимог законодавства внаслідок прийняття оскаржуваного рішення (ухвала ВАСУ від 12.07.2017).

Джерело: “Українське право”

Теги: