Мета підставам не замінник

Результати тестування не мають вирішального значення в разі звільнення зі служби в поліції.

Вінницький апеляційний адміністративний суд дійшов правильного висновку про протиправність рішення атестаційної комісії щодо невідповідності громадянина займаній посаді та звільнення його зі служби в поліції. Адже таке рішення ухвалено без урахування всіх обставин, що мали значення. Позицію ВААС підтримав і суд касаційної інстанції.

Так, громадянин був звільнений через службову невідповідність (п.5 ч.1 ст.77 закону «Про Національну поліцію» від 2.07.2015 №580-VIII). Підставою для прийняття оскаржуваного наказу слугував атестаційний лист та рішення (висновок) атестаційної комісії.
Згідно із законом поліцейські призначаються на посади безстроково за умови успішного виконання службових обов’язків. Строкове призначення здійснюється в разі відсутності особи, за якою відповідно до закону зберігається посада поліцейського, а також на посади, призначенню на які передує укладення контракту. Крім того, у п.9 розд.XI «Прикінцеві та перехідні положення» не передбачено процедури переатестування колишніх працівників міліції на предмет відповідності посаді як під час прийняття, так і після такого в ході подальшого проходження служби в поліції.

У справі №822/322/16 суд звернув увагу на той факт, що атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого та всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри. Кожна з визначених законом підстав для проведення атестування повинна бути пов’язана з певними передумовами. Зокрема, атестування, яке призначається для вирішення питання про звільнення з поліції через службову невідповідність має бути зумовлене існуванням реальних підстав для звільнення, як-от: неналежне виконання службових обов’язків, порушення установленого чинним законодавством порядку і правил несення служби.

Крім того, суди дослідили наказ Головного управління НП у Хмельницькій області про організацію проведення тестування. Встановлено, що він не містить посилань на підстави для атестування поліцейських, передбачені ч.2 ст.57 закону. Натомість у ньому вказано лише мету проведення атестування.

Також суд зазначив, що саме тестування відбулося всупереч Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ від 17.11.2015 №1465. А мета атестування, визначена законом, не створює самостійної підстави для його проведення й перебуває в системному взаємозв’язку з вичерпним переліком підстав, наведеним у ч.2 ст.57 закону №580-VIII. Тобто цей акт не передбачає атестування без настання обставин, визначених указаною нормою.

Тому суд апеляційної інстанції зробив висновок про протиправність дій відповідача щодо включення позивача до списку поліцейських, які підлягають атестуванню. Адже правові підстави для проведення його атестації були відсутні.

Отже, колегія суддів ВААС резюмувала, що результати тестування обов’язково враховуються атестаційною комісією, однак не мають вирішального значення та повинні оцінюватися разом з іншими матеріалами, поданими до атестування. Відповідно, таке рішення, незалежно від форми його оформлення (протокол, окремий акт), мусить бути мотивованим, детальним і повним, відображати всі суттєві обставини, що мали вплив на його прийняття.

Рішеннями судів трьох інстанцій підтверджена протиправність висновку атестаційної комісії щодо невідповідності громадянина займаній посаді та звільнення його з поліції через службову невідповідність. Адже таке рішення прийнято без урахування всіх обставин, що мали значення, а також за відсутності повного, всебічного дослідження всіх матеріалів.

Джерело: “Закон і Бізнес”

Теги: