Інформація про результати перегляду рішень ВААС у касаційному порядку за період з 01.07.2016 по 29.07.2016 року

За період з 01.07.2016 по 29.07.2016 Вищим адміністративним судом України за результатами касаційного перегляду рішень Вінницького апеляційного адміністративного суду прийнято 72 рішення, зокрема 3 рішення, якими змінено рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду, 25 рішень, якими скасовано рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду, 27 рішень, якими рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду залишено без змін, та 17 рішень, якими відмовлено у відкритті касаційного провадження (касаційна скарга є необґрунтованою).

 

Змінено рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

зі спорів у сфері розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам – 1 справа:

– 127/7618//14-а – читати рішення (файл 95KB);

зі спорів щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість – 2 справи:

– 2-а-2270/6411/11 – читати рішення (файл 107KB);

– 2а/0270/413/12 – читати рішення (файл 98KB);

 

Скасовано рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

зі спорів щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 справа:

– 802/1149/14-а – читати рішення (файл 89KB);

зі спорів щодо управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель  – 1 справа:

– 127/25063/13-а – читати рішення (файл 80KB);

зі спорів щодо містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності – 1 справа:

– 727/874/15-а – читати рішення (файл 61KB);

зі спорів у сфері землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 1 справа:

– 133/1701/13-а – читати рішення (файл 94KB);

зі спорів щодо  податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) – 6 справа:

– 802/885/13-а – читати рішення (файл 83KB);

– 802/1386/15 – читати рішення (файл 85KB);

– 2а/2470/1481/11 – читати рішення (файл 75KB);

– 822/1295/15 – читати рішення (файл 92KB);

– 822/6142/15 – читати рішення (файл 70KB);

– 802/1068/15-а – читати рішення (файл 125KB);

зі спорів щодо податку на прибуток підприємств – 1 справа:

– 2270/7301/12 – читати рішення (файл 98KB);

зі спорів у сфері валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі за участю податкових органів – 1 справа:

– 822/97/16-а – читати рішення (файл 47KB);

зі спорів у сфері грошового обігу та розрахунків, у тому числі за участю податкових органів – 1 справа:

– 2270/6887/12 – читати рішення (файл 65KB);

зі спорів у сфері процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи 1 справа:

– 824/2654/14-а – читати рішення (файл 71KB);

зі спорів щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) – 2 справи:

– 688/4559/15-а – читати рішення (файл 62KB);

– 678/5/15-а – читати рішення (файл 69KB);

зі спорів щодо соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг – 1 справа:

148/1382/15-а читати рішення (файл 71KB);

зі спорів у сфері виконавчої служби та виконавчого провадження – 1 справи:

– 802/4177/15-а – читати рішення (файл 95KB);

зі спорів щодо проходження публічної служби – 4 справи:

– 822/5726/15 – читати рішення (файл 97KB);

– 822/6199/15 – читати рішення (файл 81KB);

– 822/5776/15 – читати рішення (файл 89KB);

– 822/5686/15 – читати рішення (файл 78KB);

зі спорів щодо звільнення з публічної служби – 3 справа:

– 2а/0270/4287/11 – читати рішення (файл 78KB);

– 802/2848/14-а – читати рішення (файл 86KB);

– 824/1002/15-а – читати рішення (файл 117KB).

 

Залишено без змін рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

зі спорів щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 справа:

– 802/4040/15-а – читати рішення (файл 70KB);

зі спорів щодо митної справи – 2 справа:

– 725/328/16-а – читати рішення (файл 66KB);

– 822/1115/14 – читати рішення (файл 99KB);

зі спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів щодо  визначення митної вартості товару – 1 справа:

– 822/3249/14 – читати рішення (файл 63KB);

зі спорів у сфері землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 1 справа:

– 677/179/15-а – читати рішення (файл 57KB);

зі спорів щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) – 4 справи:

– 2270/13078/11 – читати рішення (файл 107KB);

– 822/4228/14 – читати рішення (файл 104KB);

– 822/2264/15 – читати рішення (файл 96KB);

– 2270/6436/12 – читати рішення (файл 96KB);

зі спорів щодо податку на прибуток підприємств –3 справи:

– 802/1326/13-а – читати рішення (файл 86KB);

– 802/667/15-а – читати рішення (файл 87KB);

– 802/4103/15-а – читати рішення (файл 94KB);

зі спорів щодо акцизного податку – 1 справа:

– 822/1664/15 – читати рішення (файл 61KB);

зі спорів у сфері  державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі операцій з цінними паперами – 1 справа:

802/546/14-а читати рішення (файл 70KB);

зі спорів у сфері  загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби)  – 7 справ:

– 672/500/15-а – читати рішення (файл 75KB);

– 127/2591/16-а – читати рішення (файл 64KB);

– 676/1420/14-а – читати рішення (файл 70KB);

– 2220/4739/12 – читати рішення (файл 62KB);

– 686/11558/14-а – читати рішення (файл 65KB);

– 688/386/16-а – читати рішення (файл 69KB);

– 727/6889/15-а – читати рішення (файл 60KB)

зі спорів у сфері судоустрою – 1 справа:

– 127/27009/15-а – читати рішення (файл 96KB);

зі спорів у сфері виконавчої служби та виконавчого провадження – 1 справа:

– 802/2468/15-а – читати рішення (файл 89KB);

зі справ щодо проходження публічної служби – 1 справа:

– 822/5479/15 – читати рішення (файл 48KB);

зі справ щодо звільнення з публічної служби – 3 справи:

– 822/796/14 – читати рішення (файл 81KB);

– 2270/5824/12 – читати рішення (файл 96KB);

– 802/72/16-а – читати рішення (файл 54KB).

 

Відмовлено у відкритті касаційного провадження щодо рішень Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів – 1 справа:

– 671/2028/15-а – читати рішення (файл 46KB);

зі спорів щодо забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів – 2 справи:

– 824/189/16-а – читати рішення (файл 58KB);

– 682/1159/16-а – читати рішення (файл 47KB);

зі спорів щодо забезпечення права особи на доступ до публічної інформації – 2 справи:

– 824/203/16-а – читати рішення (файл 40KB);

– 127/26272/15-а – читати рішення (файл 43KB);

зі спорів у сфері містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності – 1 справа:

– 2-а/671/3/2016 – читати рішення (файл 48KB);

зі спорів у сфері землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 2 справи:

– 127/2144/16-а – читати рішення (файл 43KB);

– 127/8819/16-а – читати рішення (файл 42KB);

зі спорів у сфері державного регулювання ринків фінансових послуг – 1 справа:

– 802/4189/15-а – читати рішення (файл 54KB);

зі спорів щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) – 3 справи:

– 686/645/16-а – читати рішення (файл 40KB);

– 802/365/16-а – читати рішення (файл 39KB);

– 672/1407/15-а – читати рішення (файл 46KB);

зі спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 справа:

– 142/1252/15-а – читати рішення (файл 57KB);

зі спорів у сфері виконавчої служби та виконавчого провадження – 1 справа:

– 127/936/16-а – читати рішення (файл 38KB);

зі спорів щодо проходження публічної служби – 3 справи:

– 802/60/16-а – читати рішення (файл 45KB);

– 824/127/16-а – читати рішення (файл 44KB);

– 822/240/16 – читати рішення (файл 43KB).

 

За інформацією відділу узагальнення судової практики

Теги: