Центр суддівських студій: Проблеми, які виникають під час інвентаризації судів

Сьомий апеляційний адміністративний суд роз’яснив необхідність проведення інвентаризації в установах судової системи та проблеми, які виникають під час її проведення.

Необхідність проведення інвентаризації передбачена у ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Найпоширенішими помилками під час проведення річної інвентаризації є такі:

  • ненадання керівнику установи матеріалів інвентаризації щодо придатності для використання об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, для прийняття необхідних управлінських рішень щодо подальшої її експлуатації або списання, що призводить до відображення недостовірної інформації про необоротні активи у фінансовій звітності;
  • непроведення перевірки правильності присвоєння інвентаризаційних номерів;
  • включення до складу інвентаризаційної комісії матеріально відповідальної особи, що створює ризики недостовірності даних інвентаризації;
  • непроведення інвентаризації незавершених капітальних інвестицій та інвентаризації активів та зобов’язань, які обліковуються на позабалансових рахунках, а саме особистого майна працівників суду, що використовуються ними в роботі відповідно до заяв;
  • непроведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками товарів, робіт та послуг.

Отже, інвентаризація є важливою складовою фінансового контролю, оскільки її якісне проведення сприяє формуванню достовірної фінансової звітності судової установи.

 

Джерело:

Центр суддівських студій

Теги: