Інформація про результати перегляду рішень ВААС у касаційному порядку за період з 24.11.2014 по 26.12.2014 року

За період з 24.11.2014 по 26.12.2014 судами I інстанцій надіслано до Вінницького апеляційного адміністративного суду 171 рішення Вищого адміністративного суду України, прийнятих за результатами касаційного перегляду, а саме 34 рішення, якими скасовано рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду, та 137 рішень, якими рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду залишено без змін.

 

Зокрема, скасовано рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

 

зі спорів щодо біженців – 1 справа:

2а/0270/929/12 –  читати рішення (файл 58KB);

 

зі спорів у сфері містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності  – 1 справа:

802/3519/13-а –  читати рішення (файл 60KB);

 

зі спорів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) – 4 справи:

802/4556/13-а –  читати рішення (файл 52KB);

2а/2470/444/11 –  читати рішення (файл 53KB);

824/25/14-а –  читати рішення (файл 54KB);

822/2648/13-а –  читати рішення (файл 58KB);

 

зі спорів щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби – 7 справ:

2а/0270/3058/11 –  читати рішення (файл 58KB);

802/2715/13-а –  читати рішення (файл 68KB);

2а/0270/718/11 –  читати рішення (файл 89KB);

2а/0270/1634/11 –  читати рішення (файл 67KB);

2270/8126/11 –  читати рішення (файл 63KB);

822/3732/13-а –  читати рішення (файл 64KB);

2а/2470/2302/12 –  читати рішення (файл 56KB);

 

зі спорів щодо податку на додану вартість, що адмініструється митними органами – 1 справа:

2а/0270/4017/11 –  читати рішення (файл 59KB);

 

зі спорів щодо податку на прибуток підприємств – 4 справи:

2а/2470/1668/11 –  читати рішення (файл 62KB);

2а/0270/4804/11 –  читати рішення (файл 139KB);

2а/2470/1842/11 –  читати рішення (файл 95KB);

802/3413/13-а –  читати рішення (файл 97KB);

 

зі спорів щодо податку з доходів фізичних осіб – 1 справа:

2а/0270/279/11 –  читати рішення (файл 64KB);

 

зі спорів щодо плати за землю – 1 справа:

802/893/13-а –  читати рішення (файл 59KB);

 

зі спорів щодо податку на прибуток підприємств – 1 справа:

802/4360/13-а –  читати рішення (файл 80KB);

 

зі спорів щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) – 3 справи:

822/1746/14 –  читати рішення (файл 110KB);

802/5001/13-а –  читати рішення (файл 85KB);

824/794/13-а –  читати рішення (файл 93KB);

 

зі спорів за участю податкових органів – 1 справа:

2а/0270/2109/11 –  читати рішення (файл 61KB);

 

зі спорів щодо операцій із цінними паперами – 1 справа:

2а/0270/5692/12 –  читати рішення (файл 49KB);

 

зі спорів щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) – 1 справа:

669/669/14-а –  читати рішення (файл 62KB);

 

зі спорів щодо соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг – 1 справа:

822/2983/13-а –  читати рішення (файл 49KB);

 

зі спорів у сфері виконавчої служби та виконавчого провадження – 1 справа:

2270/13912/11 –  читати рішення (файл 56KB);

 

зі спорів щодо проходження служби – 1 справа:

815/1277/14 –  читати рішення (файл 60KB);

 

зі спорів щодо звільнення з публічної служби – 4 справи:

2а/0270/430/12 –  читати рішення (файл 59KB);

802/1000/14-а –  читати рішення (файл 66KB);

2а/2470/2676/12 –  читати рішення (файл 72KB);

822/2376/14 –  читати рішення (файл 46KB).

 

Залишено без змін рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

 

зі спорів щодо забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів – 1 справа:

802/4457/13-а – читати рішення (файл 50KB);

 

зі спорів щодо транспорту та перевезення пасажирів – 2 справи:

824/2638/13-а – читати рішення (файл 49KB);

802/79/14-а – читати рішення (файл 56KB);

 

зі спорів щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців –  1 справа:

2270/3718/11 – читати рішення (файл 57KB);

 

зі спорів щодо дозвільної системи, нагляду (контролю), реалізації держрегуляторної політики у сфері госпдіяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; розроблення і застосування нацстандартів, техрегламентів та процедур оцінки відповідності – 2 справи:

2а/0270/5513/11 – читати рішення (файл 46KB);

822/81/14 – читати рішення (файл 88KB);

 

зі спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД – 1 справа:

802/662/13-а – читати рішення (файл 46KB);

 

зі спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару – 2 справи:

2-а-4875/10/0270 – читати рішення (файл 54KB);

802/740/14-а – читати рішення (файл 83KB);

 

зі спорів щодо захисту економічної конкуренції – 1 справа:

2а/0270/5288/11 – читати рішення (файл 72KB);

 

зі спорів у сфері містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності – 4 справи:

802/32/14-а – читати рішення (файл 59KB);

802/1409/14-а – читати рішення (файл 61KB);

2а/0270/4625/12 – читати рішення (файл 58KB);

802/4857/13-а – читати рішення (файл 62KB);

 

зі спорів у сфері землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 1 справа:

2а/2470/1911/12 – читати рішення (файл 48KB);

 

зі спорів щодо розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам – 2 справи:

2а/0270/5280/11 – читати рішення (файл 68KB);

2а/0270/3437/11 – читати рішення (файл 49KB);

 

зі спорів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) – 8 справ:

2270/13315/11 – читати рішення (файл 85KB);

2а/0270/3433/11 – читати рішення (файл 68KB);

802/1927/13-а –  читати рішення (файл 45KB);

2а/0270/5000/11 –  читати рішення (файл 61KB);

2а/0270/4874/11 –  читати рішення (файл 61KB);

822/4369/13-а –  читати рішення (файл 74KB);

824/1553/13-а –  читати рішення (файл 71KB);

824/2674/13-а –  читати рішення (файл 60KB);

 

зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища – 1 справа:

2270/5958/12 –  читати рішення (файл 72KB);

 

зі спорів щодо реалізації податкового контролю – 2 справи:

802/4561/13-а –  читати рішення (файл 64KB);

824/43/14-а –  читати рішення (файл 78KB);

 

зі спорів щодо контролю за додержанням податкового законодавства – 3 справи:

802/1857/13-а –  читати рішення (файл 60KB);

2а/0270/1762/11 –  читати рішення (файл 64KB);

2а/0270/1527/11 –  читати рішення (файл 48KB);

 

зі спорів щодо звернення податкових органів щодо застосування адміністративного арешту та продовження строку арешту активів платників податків – 1 справа:

2а/0270/2787/12 –  читати рішення (файл 78KB);

 

зі спорів щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби – 26 справ:

2-а-34/11/0270 – читати рішення (файл 57KB);

2а/0270/2897/11 – читати рішення (файл 71KB);

2а/0270/4823/11 – читати рішення (файл 52KB);

2-а-8598/10/2270 – читати рішення (файл 48KB);

822/3152/13-а – читати рішення (файл 91KB);

802/1668/13-а – читати рішення (файл 109KB);

2а/0270/519/11 – читати рішення (файл 61KB);

2а/0270/3713/11 – читати рішення (файл 60KB);

2а/0270/182/11 – читати рішення (файл 84KB);

2а/0270/1540/11 – читати рішення (файл 63KB);

2а/0270/1197/12 – читати рішення (файл 69KB);

802/2383/13-а – читати рішення (файл 67KB);

2а/0270/5954/12 – читати рішення (файл 143KB);

802/4222/13-а – читати рішення (файл 104KB);

2а/0270/131/12 – читати рішення (файл 68KB);

2а/0270/521/12 – читати рішення (файл 82KB);

802/4078/13-а – читати рішення (файл 61KB);

802/4140/13-а – читати рішення (файл 72KB);

802/4139/13-а – читати рішення (файл 128KB);

802/2216/13-а – читати рішення (файл 51KB);

2а/0270/3454/11 – читати рішення (файл 67KB);

2а/0270/1602/11 – читати рішення (файл 40KB);

2-а-4219/10/0270 – читати рішення (файл 55KB);

2270/2959/12 – читати рішення (файл 60KB);

2270/10122/11 – читати рішення (файл 79KB);

2270/12743/11 – читати рішення (файл 56KB);

 

зі спорів щодо бюджетного відшкодування з податку на додану вартість – 1 справа:

2а/0270/1539/11 – читати рішення (файл 59KB);

 

зі спорів щодо податку на прибуток підприємств – 10 справ:

2а-6431/10/2270 – читати рішення (файл 67KB);

802/655/13-а – читати рішення (файл 171KB);

2а/0270/312/11 – читати рішення (файл 63KB);

2а/0270/5511/11 – читати рішення (файл 60KB);

2а/0270/5843/11 – читати рішення (файл 49KB);

2а/0270/2553/11 – читати рішення (файл 47KB);

2-а-967/09/0270 – читати рішення (файл 62KB);

2а-2751/10/2470 – читати рішення (файл 49KB);

2а/2470/2877/11 – читати рішення (файл 41KB);

2270/2052/12 – читати рішення (файл 56KB);

 

зі спорів щодо податку з доходів фізичних осіб – 8 справ:

2270/5215/11 – читати рішення (файл 54KB);

2-а-4332/10/0270 – читати рішення (файл 72KB);

2а/0270/1505/11 – читати рішення (файл 69KB);

2а-3136/10/2470 – читати рішення (файл 71KB);

2а/0270/3134/11 – читати рішення (файл 55KB);

2-а-0270/1936/11 – читати рішення (файл 66KB);

2а/0270/3930/11 – читати рішення (файл 74KB);

2а-2470/454/11 – читати рішення (файл 54KB);

 

зі спорів щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів – 1 справа:

822/229/14 – читати рішення (файл 58KB);

 

зі спорів щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, а саме податку на прибуток підприємств – 2 справи:

802/3709/13-а – читати рішення (файл 67KB);

802/1687/13-а – читати рішення (файл 82KB);

 

зі спорів щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) – 3 справи:

822/964/14 – читати рішення (файл 78KB);

802/812/14-а – читати рішення (файл 83KB);

824/2132/14-а – читати рішення (файл 58KB);

 

зі спорів щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, а саме акцизного податку – 1 справа:

802/408/14-а – читати рішення (файл 61KB);

 

зі спорів у сфері грошового обігу та розрахунків, у тому числі спорів за участю податкових органів – 6 справ:

2а-4785/10/0270 – читати рішення (файл 49KB);

2-а-5284/10/0270 – читати рішення (файл 100KB);

2а/0270/949/11 – читати рішення (файл 47KB);

2а/0270/3991/11 – читати рішення (файл 50KB);

2-а-4617/10/0270 – читати рішення (файл 71KB);

2а/0270/1455/12 – читати рішення (файл 58KB);

 

зі спорів у сфері бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу – 1 справа:

2а/2470/2013/12 – читати рішення (файл 57KB);

 

зі спорів щодо операцій із цінними паперами – 1 справа:

2а/0270/5306/12 – читати рішення (файл 64KB);

 

зі спорів у сфері процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи – 7 справ:

2а/0270/5092/12 – читати рішення (файл 44KB);

802/1133/13-а – читати рішення (файл 53KB);

802/2253/13-а – читати рішення (файл 89KB);

2а/0270/5091/12 – читати рішення (файл 64KB);

2а/2470/1380/12 – читати рішення (файл 50KB);

802/2649/13-а – читати рішення (файл 75KB);

824/1406/13-а – читати рішення (файл 82KB);

 

зі спорів щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 5 справ:

802/2314/13-а – читати рішення (файл 67KB);

2-а-4774/10/0270 – читати рішення (файл 39KB);

2270/3171/12 – читати рішення (файл 43KB);

2а/0270/3254/12 – читати рішення (файл 56KB);

824/1312/13-а – читати рішення (файл 46KB);

 

зі спорів щодо загальнообов’язкового державного страхування у  зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням – 1 справа:

2а/0270/3260/12 – читати рішення (файл 46KB);

 

зі спорів щодо загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття – 3 справи:

2а/0270/5650/11 – читати рішення (файл 41KB);

2а/2470/319/12 – читати рішення (файл 46KB);

824/2047/13-а – читати рішення (файл 46KB);

 

зі спорів щодо соціального захисту дітей війни – 1 справа:

2-а-6143/11/0215 – читати рішення (файл 50KB);

 

зі спорів щодо соціального захисту та зайнятості інвалідів – 3 справи:

802/3232/13-а – читати рішення (файл 70KB);

802/2320/13-а – читати рішення (файл 54KB);

2а/0270/2278/12 – читати рішення (файл 51KB);

 

зі спорів щодо зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів) – 1 справа:

802/3772/13-а – читати рішення (файл 60KB);

 

зі спорів щодо  забезпечення юстиції – 1 справа:

2а/0270/4298/12 – читати рішення (файл 54KB);

 

зі спорів у сфері прокуратури – 2 справи:

2а/0270/2791/12 – читати рішення (файл 43KB);

802/1600/13-а – читати рішення (файл 46KB);

 

зі спорів у сфері виконавчої служби та виконавчого провадження – 3 справи:

2а/0270/2527/12 – читати рішення (файл 50KB);

2а/0270/1407/11 – читати рішення (файл 46KB);

2270/12881/11 – читати рішення (файл 58KB);

 

зі спорів щодо проходження служби – 6 справ:

802/1510/13-а – читати рішення (файл 45KB);

802/3491/13-а – читати рішення (файл 53KB);

2а/0270/2178/12 – читати рішення (файл 53KB);

0270/2164/12 – читати рішення (файл 55KB);

2270/2251/12 – читати рішення (файл 97KB);

2-а-7542/10/2270 – читати рішення (файл 45KB);

 

зі спорів щодо звільнення з публічної служби – 12 справ:

802/1315/14-а – читати рішення (файл 41KB);

802/432/13-а – читати рішення (файл 42KB);

802/4020/13-а – читати рішення (файл 62KB);

2а/0270/3614/12 – читати рішення (файл 54KB);

2-а-5003/10/0270 – читати рішення (файл 41KB);

2а/0270/678/12 – читати рішення (файл 47KB);

2а/0270/4106/12 – читати рішення (файл 71KB);

2а/0270/4716/11 – читати рішення (файл 67KB);

2а/2470/376/12 – читати рішення (файл 89KB);

824/1937/13-а – читати рішення (файл 73KB);

2а/2470/219/12 – читати рішення (файл 80KB);

2а/2470/370/12 – читати рішення (файл 92KB).

Теги: