Інформація про результати перегляду рішень ВААС у касаційному порядку за період з 10.11.2014 по 21.11.2014 року

За період з 10.11.2014 по 21.11.2014 судами I інстанцій надіслано до Вінницького апеляційного адміністративного суду 70 рішень Вищого адміністративного суду України, прийнятих за результатами касаційного перегляду, а саме 14 рішень, якими скасовано рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду, та 56 рішень, якими рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду залишено без змін.

 

Зокрема, скасовано рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

зі спорів щодо містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності – 1 справа:

718/1009/13-а;

 

зі спорів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)  – 2 справи:

138/1193/13-а;

824/48/13-а;

 

зі спорів щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)  – 4 справи:

2270/1983/12;

2270/8126/11;

822/3732/13-а;

2-а-5914/10/2270;

 

зі спорів з приводу бюджетного відшкодування з податку на додану вартість – 1 справи:

2а-1001/10/2470;

 

зі спорів за участю податкових органів (РРО)– 3 справи:

2270/15150/11;

2а-3266/10/2470;

2-а-3430/10/2470;зі спорів щодо бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу – 1 справа:

2а/2470/230/12;

зі спорів щодо загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття – 1 справа:

2270/3302/11;

 

зі спорів щодо проходження служби – 1 справа:

2н/9108/4/12.

 
Залишено без змін рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

зі спорів щодо видворення з України іноземців або осіб без громадянства – 1 справа:

802/2387/13-а;

 

зі спорів щодо цивільного захисту; охорони праці – 1 справа:

824/364/13-а;

 

зі спорів щодо землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин –  1 справа:

2-а-8/13/138;

 

 

зі спорів щодо розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам  – 3 справи:

723/260/13-а;

127/10164/13-а;

802/2591/13-а;

 

зі спорів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) – 2 справи:

2а/0270/4683/12;

2-а-9/13/2407;

 

зі спорів щодо контролю за додержанням податкового законодавства – 3 справи:

2а-2470/592/11;

2а/2470/945/11;

822/2832/13-а;зі спорів щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) – 5 справ:

824/1904/13-а;

2а/2470/965/11;

2а/2470/761/12;

822/3009/13-а;

802/2772/13-а;

 

зі спорів щодо  податку на прибуток підприємств – 2 справи:

802/1979/13-а;

2а/2470/3722/11;

 

зі спорів щодо бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу – 1 справа:

2-а/2470/894/11;

 

зі спорів щодо процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи – 3 справи:

822/1018/13-а;

802/1465/13-а;

802/1113/13-а;

 

зі спорів щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 3 справи:

822/1561/13-а;

2270/6554/12;

824/966/13-а;

 

зі спорів щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) – 14 справ:

2а-1502/11/2213;

127/4848/13-а;

727/668/13-а;

2а/2218/3036;

2-а-3473/11/2403;

2а-5446/11/2413;

127/3284/13-а;

2-а-17626/11/2218;

2-а-5635/11/2215;

674/1088/13-а;

689/1627/13-а;

2а/2213/629/2012;

2а-1133/11/2213;

2а/2218/4709/11;

 

зі спорів щодо соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг – 5 справ:

2а/2218/1085/12;

127/2570/13-а;

2203/3438/12;

212/7913/12;

725/2305/13-а;

 

зі спорів щодо соціального захисту дітей війни – 3 справи:

676/2802/13-а;

2-а-703/10/2220;

2н/9108/120/13;

 

зі спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 справи:

127/3070/13-а;

673/390/13-а;

2-а/679/107/13;

2а/2218/17292/11;

 

зі спорів щодо проходження служби – 1 справа:

822/314/13-а;

 

зі спорів щодо звільнення з публічної служби – 4 справи:

2а/2470/385/12;

2а/2470/313/12;

824/490/13-а;

2а/2470/369/12.

Теги: