Інформація про результати перегляду рішень ВААС у касаційному порядку за період з 16.07.2014 по 06.08.2014 року

За період з 16.07.2014 по 06.08.2014 судами I інстанцій надіслано до Вінницького апеляційного адміністративного суду 66 рішень Вищого адміністративного суду України, прийнятих за результатами касаційного перегляду, а саме 11 рішень, якими скасовано рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду, 55 рішень, якими рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду залишено без змін.

 

Зокрема, скасовано рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

 

зі спорів щодо організації господарської діяльності  – 2 справи:

– 2270/7611/12 (читати рішення);

– 2270/3411/11 (читати рішення);

 

зі спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД – 1 справа:

– 824/2263/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо державного регулювання цін і тарифів – 1 справа:

– 2270/7278/11 (читати рішення);

 

зі спорів щодо землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 1 справа:

– 822/1609/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законів – 1 справа:

– 2270/2563/12 (читати рішення);

 

зі спорів з приводу реалізації податкового контролю – 1 справа:

– 2270/10550/11 (читати рішення);

 

зі спорів щодо передачі майна у податкову заставу  – 2 справи:

– 2а/2470/1793/11 (читати рішення);

– 2а-588/10/2470 (читати рішення);

 

зі спорів щодо бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу – 1 справа:

–  2а-3344/10/2470 (читати рішення);

 

зі спорів з приводу проходження служби – 1 справа:

– 2а-1899/10/2270 (читати рішення).

 

Залишено без змін рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у справах:

 

зі спорів щодо забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів  – 3 справи:

– 2270/5887/12 (читати рішення);

– 2а/2470/697/12 (читати рішення);

– 2а-2470/464/11 (читати рішення);

 

зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту – 1 справа:

– 2а/0270/3819/12 (читати рішення);

 

зі спорів щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності –  1 справа:

– 824/1212/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  – 1 справа:

– 822/3575/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності – 2 справи:

– 802/4175/13-а  (читати рішення);

– 2270/12874/11 (читати рішення);

 

зі спорів щодо землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин – 1 справа:

– 824/1672/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам – 3 справи:

– 802/3750/13-а (читати рішення);

– 802/1585/13-а (читати рішення);

– 802/2096/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) – 1 справа:

– 822/2690/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо охорони навколишнього природного середовища – 2 справи:

– 802/1464/13-а (читати рішення);

– 822/1944/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо реалізації податкового контролю – 1 справа:

– 2а/2470/3131/11 (читати рішення);

 

зі спорів щодо передачі майна у податкову заставу  – 10 справ:

– 822/2335/13-а  (читати рішення);

– 2-а-7232/09/2270 (читати рішення);

– 2а/2470/1193/11 (читати рішення);

– 2270/8477/11 (читати рішення);

– 802/252/13-а (читати рішення);

– 802/656/13-а (читати рішення);

– 802/1555/13-а (читати рішення);

– 802/2221/13-а (читати рішення);

– 822/2841/13-а (читати рішення);

– 2-а-7361/10/2270 (читати рішення);

 

зі спорів щодо стягнення податкового боргу  – 1 справа:

– 2а/0270/3484/12 (читати рішення);

 

зі спорів щодо погашення податкового боргу – 7 справ:

– 802/3115/13-а (читати рішення );

– 2а-9453/10/2270 (читати рішення);

– 2270/9161/11 (читати рішення);

– 2270/6080/12 (читати рішення);

– 802/3304/13-а (читати рішення);

– 802/383/13-а (читати рішення);

– 2-а-6564/10/2270 (читати рішення);

 

зі спорів щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)  – 1 справа:

– 824/2973/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо бюджетної системи  та бюджетного процесу; державного боргу – 3 справи:

– 802/3226/13-а (читати рішення);

– 2а-3388/10/2470 (читати рішення);

– 2а/2470/960/11 (читати рішення);

 

зі спорів щодо  процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи – 4 справи:

– 2а/2470/267/12 (читати рішення);

– 802/1835/13-а (читати рішення);

– 802/2744/13-а (читати рішення);

–  822/3034/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  – 4 справи:

– 822/1072/13-а (читати рішення);

– 2270/5422/12 (читати рішення);

– 2а-8424/10/2270 (читати рішення);

– 2270/1904/12 (читати рішення);

 

зі спорів щодо соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг – 1 справа:

– 822/3124/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо прокуратури – 1 справа:

– 802/3358/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо виконавчої служби та виконавчого провадження – 1 справа:

– 2270/12649/11 (читати рішення);

 

зі спорів щодо проходження служби – 4 справи:

– 802/2773/13-а (читати рішення);

– 822/3158/13-а (читати рішення);

– 2-а-9292/10/2270 (читати рішення);

– 822/3892/13-а (читати рішення);

 

зі спорів щодо  звільнення з публічної служби – 2 справи:

– 802/3437/13-а (читати рішення);

– 2270/3418/11 (читати рішення).

Теги: