Судова практика та науково-практичні коментарі

Наука шукає такі істини, які для кожного
раз і назавжди залишаються значущими,
і тому прагне підтверджувати їх все новими
способами і доводити такі підтвердження до кінця.

Едмунд Гуссерль

(німецький філософ, засновник феноменології)

 

books_syd

Відповідно до Закону України від 26.11.2015 № № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання.

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Окрім процесуальної діяльності, судова гілка влади здійснює і наукову діяльність. До наукової діяльності у суді належить проведення узагальнень судової практики, аналітична робота, а також власне наукова діяльність з питань застосування законодавства.

Власне наукова діяльність включає в себе вивчення актуальних питань застосування законодавства, дослідження шляхів їхнього вирішення та наукові публікації у засобах масової інформації юридичного спрямування.

Призначення аналітичної роботи полягає, по-перше, у вивченні закономірностей судової практики та змін у законодавстві, які тією чи іншою мірою впливають на діяльність суду, і, по-друге, у використанні здобутих відомостей і знань для забезпечення ефективності цієї діяльності.

Аналітична робота в суді – це постійна дослідна діяльність (функція процесу управління), що охоплює своїм змістом широкий комплекс організаційних заходів і методичних прийомів для вивчення і оцінки інформації про стан здійснення судочинства, особливості застосування законодавства тощо.

Для вироблення єдиного підходу в застосуванні норм матеріального і процесуального права апеляційні суди вивчають і узагальнюють судову практику з різних категорій судових справ. Узагальнення судової практики – це аналітична й водночас організаційна робота, яка враховує специфіку судової діяльності з відправлення правосуддя.

books_syd2На підставі вивчення судової практики і аналізу судової статистики в апеляційних судах отримують практичний матеріал, який дозволяє створити уявлення щодо практики застосування судами норм права, труднощів у їх судовому тлумаченні, помилок, а також різноманітних заходів щодо їх подолання (направлення судам оглядів, узагальнень, проведення семінарів з розгляду і обговорення питань застосування законодавства з окремих категорій справ тощо).

Керуючись словами відомого німецького філософа Карла Маркса: «У науці немає широкої прямої дороги, і тільки той може досягти її сяючих вершин, хто, не боячись втоми, підіймається по її кам’янистих стежках», Вінницький апеляційний адміністративний суд запровадив на сайті рубрику «наукова діяльність», у якій висвітлюватимуться напрацьовані матеріали в усіх зазначених напрямках.