Зміни до засад використання автоматизованої системи документообігу суду від 02.06.2016 року

Додаток №1
до рішення зборів суддів
Вінницького апеляційного
адміністративного суду
від 02.06.2016 № 6

Зміни до ЗАСАД
використання автоматизованої системи документообігу у
Вінницькому апеляційному адміністративному суді,
затверджених рішенням зборів суддів ВААС від 23.03.2016 № 4

 

Викласти пункт 2.1. розділу 2 у новій редакції:

«2.1. Вхідна кореспонденція, зокрема й процесуальні документи, приймається і опрацьовується працівниками відділу надання інформаційних послуг та діловодства суду, яким надано доступ до автоматизованої системи документообігу суду відповідно до їхніх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі документообігу суду в день її надходження».

 

Викласти підпункти 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3. пункту 5.6 розділу 5 у новій редакції:

«5.6.1. У разі надходження апеляційних скарг на різні судові рішення, які подані в рамках однієї справи, якщо провадження не закінчено, відповідальний працівник відділу надання інформаційних послуг та діловодства суду передає апеляційні скарги до відділу забезпечення руху адміністративних справ ВААС.

«5.6.2 Відділ забезпечення руху адміністративних справ ВААС невідкладно реєструє матеріали апеляційної скарги та здійснює автоматизований розподіл. Результатом такого автоматизованого розподілу є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду».

«5.6.3  Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду роздруковується, підписується відповідальною особою відділу забезпечення руху адміністративних справ ВААС та додається до матеріалів справи та передається судді-доповідачу».

 

Викласти підпункт 5.7.1. пункту 5.7. розділу 5 у новій редакції:

«5.7.1 У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи, після винесення рішення суддею-доповідачем у такій справі, але під час підготовки його повного тексту, відповідальний працівник відділу надання інформаційних послуг та діловодства суду, після виготовлення повного тексту рішення суддею-доповідачем, передає апеляційну скаргу до відділу  забезпечення руху адміністративних справ ВААС разом зі справою, для виконання вимог статті 15-1 КАСУ».

 

Викласти пункт 7.1. розділу 7 у новій редакції:

«7.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою документообігу суду відповідальна особа відділу забезпечення руху адміністративних справ ВААС не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою документообігу суду судді-доповідачу відповідно до Журналу передач в системі КП «ДСС».