Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

Засади використання автоматизованої системи документообігу у Вінницькому апеляційному адміністративному суді (далі – Засади) визначають повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи документообігу у Вінницькому апеляційному адміністративному суді (далі – ВААС).

Засади розроблено відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду та інших нормативно-правових актів.


Анкетування