Інформація про заплановані збори суддів ВААС

Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України цим Законом та іншими законами, а також регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування згідно з Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування.

У Вінницькому апеляційному адміністративному суді, на підставі Типового положення збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 04 червня 2015 року № 45, розроблено положення  про збори суддів ВААС, які затверджені рішенням зборів суддів ВААС № 16 від 30 червня 2015 року.

Збори суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду є зібранням суддів цього суду, на якому вони обговорюють питання його внутрішньої діяльності та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

Збори суддів скликаються головою  суду за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів.

Збори суддів скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.


Анкетування