Комунікації працівників суду

Вчора, 08 травня, психолог Вікторія Войлісовська та начальник відділу прийому та інформації Зіна Афанасьєва провели семінарське заняття з елементами тренінгу для працівників апарату суду на тему: «Комунікація».

Актуальність дослідження таких категорій, як «спілкування», «комунікація» та «комунікативна компетентність», зумовлено бурхливим розвитком інформаційного суспільства в Україні, де рухомими силами виступають інформація, знання та комунікація.

Стає  очевидним, що комунікація, як суспільне явище, становить основу практичної,  творчої та  пізнавальної діяльності особистості.

Комунікація – у вузькому розумінні – обмін інформацією (фактами, ідеями, емоціями) між двома особами.

Психіка є ознакою людського життя.  Як і саме життя, діяльність – багаторівневий процес, що змінює свої характеристики залежно від рівня, на  якому функціонує людина.  Комунікація є універсальною умовою людського буття. Вона буквально є  складовою її всеохоплюючої сутності. Все, що є в людині і для людини, отримується  насамперед у комунікації, – говорить Вікторія Войлісовська. – Поза комунікацією не можна уявити людську свободу, розум дорівнює необмеженій волі до комунікації.

Важливість комунікацій:

– Рішення багатьох управлінських задач будується на взаємодії людей.

– Міжособові комунікації є кращим способом обговорення і вирішення питань.

Важливою є думка, що обов’язковою  умовою успішного перебігу процесу спілкування є комунікативна компетентність,  яка характеризується, як система внутрішніх ресурсів, необхідних для формування ефективної дії в певних ситуаціях міжособистісної взаємодії.

Люди постійно обмінюються інформацією незалежно від того, чи знаходяться вони в організації, чи ні. Тому в загальному випадку процес комунікації стосується взаємодії поміж людьми взагалі.

Для характеристики процесів комунікації між двома або більше особами застосовують термін “міжособові комунікації”. В організації її співробітники грають певні ролі, діють в умовах ієрархії влади. Все це зрештою вносить суттєві зміни в характер комунікації, ускладнює їх. Тому для позначення процесів комунікації в межах організації використовують поняття “організаційні комунікації”. Таким чином, існує два загальних вище наведених вида комунікацій. На зазначених поняттях і необхідності дотримання основних етичних принципів комунікації та взаємодії між співробітниками, як ввічливість,  доброзичливість і взаємоповага зробила наголос начальник відділу прийому та інформації Зіна Афанасьєва.

Уміти подавати інформацію таким чином, щоб надихати, налаштовувати, спрямовувати й стимулювати оточуючих  на дії – це вміння, якому варто навчитись та витратити на це час.

Під час заняття були використані вправи для кращого розуміння особливостей та відмінностей сприймання інформації кожною людиною, розуміння важливості вербального та невербального аспектів спілкування. Працівники апарату, учасники заняття провели обговорення реальних ситуацій із своєї практики та зробили власні висновки  щодо  необхідності прозорої, зрозумілої та доступної комунікації як внутрішньої – в межах суду  так і зовнішньої – з відвідувачами суду.

 

 

“Для успеха в жизни умение общаться с людьми 

гораздо важнее обладания талантом” 

Д. Леббок

Теги: