Положення про збори суддів ВААС

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням зборів суддів

Вінницького апеляційного

адміністративного суду

№ 16 від 30 червня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗБОРИ СУДДІВ ВІННИЦЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів.

Однією з організаційних форм суддівського самоврядування є збори суддів.

Положення про збори суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду (далі – Збори суддів) прийнято на підставі Типового положення збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України № 45 від 04 червня 2015 року.

Положення про збори суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду регламентує правові засади діяльності зборів суддів ВААС, порядок скликання, підготовки і проведення зборів, розгляду питань та прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції зборів суддів.

1. Загальні положення

2. Повноваження зборів суддів

3. Порядок скликання зборів суддів

4. Підготовка і порядок проведення зборів

5. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад

6. Обрання делегатів на з’їзд суддів України

7. Прикінцеві положення


Анкетування