Положення про відзнаки Вінницького апеляційного адміністративного суду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням зборів суддів
Вінницького апеляційного
адміністративного суду
«02»_червня_ 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаки Вінницького апеляційного адміністративного суду

1. Почесний знак Вінницького апеляційного адміністративного суду, Грамота Вінницького апеляційного адміністративного суду, Почесна грамота Вінницького апеляційного адміністративного суду та Подяка Вінницького апеляційного адміністративного суду є відзнаками Вінницького апеляційного адміністративного суду за вагомий внесок у забезпечення правосуддя та розвиток адміністративної юстиції, становлення державності та судової системи у Вінницькому апеляційному адміністративному окрузі.

2. Відзнаками Вінницького апеляційного адміністративного суду відзначаються працівники апаратів адміністративних судів Вінницького апеляційного адміністративного округу за зразкове виконання службових обов’язків та сумлінну працю у системі адміністративної юстиції (не менше 1 року – Подякою Вінницького апеляційного адміністративного суду, не менше 2 років – Грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду, не менше 3 років – Почесною грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду, не менше 4 років – Почесним знаком Вінницького апеляційного адміністративного суду), а також інші особи, які внесли вагомий особистий внесок у розвиток адміністративної юстиції у Вінницькому апеляційному адміністративному окрузі.

3. Подякою Вінницького апеляційного адміністративного суду, Грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду або Почесною грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду можуть відзначатися працівники апаратів адміністративних судів Вінницького апеляційного адміністративного округу.

4. Відзнаками Вінницького апеляційного адміністративного суду, як правило, відзначаються особи, які раніше заохочувалися відомчими відзнаками.

Працівники апаратів окружних адміністративних судів Вінницького апеляційного адміністративного округу заохочуються:

– Подякою Вінницького апеляційного адміністративного суду – у разі їх заохочення раніше відзнакою відповідного окружного адміністративного суду Вінницького апеляційного адміністративного округу чи Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– Грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду – у разі їх заохочення раніше Подякою судів Вінницького апеляційного адміністративного округу та Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– Почесною грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду – у разі їх заохочення раніше Грамотою адміністративних судів Вінницького апеляційного адміністративного округу та Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– Почесним знаком Вінницького апеляційного адміністративного суду – у разі їх заохочення раніше Почесною грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Почесним знаком Вінницького апеляційного адміністративного суду відзначаються особи, як правило, з нагоди ювілейних дат, державних та професійних свят.

5. Подання про відзначення вноситься на розгляд голови Вінницького апеляційного адміністративного суду:

– керівником апарату суду або особою, що виконує його обов’язки;

– керівниками апаратів окружних адміністративних судів Вінницького апеляційного адміністративного округу стосовно працівників апаратів окружних адміністративних судів Вінницького апеляційного адміністративного округу.

Подання про відзначення інших осіб вносять керівники відповідних органів.

Висування осіб здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює особа, яку представлено до заохочення.

6. У поданні про відзначення наводиться стисла характеристика ділових, особистих та професійних якостей особи, дані про її конкретні заслуги, трудові досягнення і громадську діяльність, інформацію про стаж роботи у судовій системі та відомості про відомчі відзнаки особи.

До подання додається рішення зборів трудового колективу.

7. Подання про відзначення і додані до нього документи з нагоди державного чи професійного свята, ювілею, іншого урочистого заходу попередньо, не пізніш як за місяць до відповідної події, розглядаються головою Вінницького апеляційного адміністративного суду і подаються до відділу по роботі з персоналом Вінницького апеляційного адміністративного суду для надання висновку про відповідність матеріалів щодо відзначення вимогам цього Положення.

8. Документи, зазначені в пункті 6 Положення, внесені з порушенням вимог цього Положення, повертаються посадовій особі, якою внесено подання про відзначення, із супровідним листом за підписом голови Вінницького апеляційного адміністративного суду.

9. У разі відповідності матеріалів щодо відзначення вимогам цього Положення працівник відділу по роботі з персоналом Вінницького апеляційного адміністративного суду подає висновок голові Вінницького апеляційного адміністративного суду.

10. Про відзначення Почесним знаком Вінницького апеляційного адміністративного суду, Почесною грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду, Грамотою Вінницького апеляційного адміністративного суду чи Подякою Вінницького апеляційного адміністративного суду видається наказ голови Вінницького апеляційного адміністративного суду.

11. Вручення Почесного знака Вінницького апеляційного адміністративного суду, Почесної грамоти Вінницького апеляційного адміністративного суду, Грамоти Вінницького апеляційного адміністративного суду чи Подяки Вінницького апеляційного адміністративного суду від імені Вінницького апеляційного адміністративного суду здійснюється в урочистому порядку головою Вінницького апеляційного адміністративного суду або за його дорученням іншою посадовою особою.

12. Особам, нагородженим Почесним знаком, вручається нагрудний знак відповідного зразка (додаток 1), який носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.

13. Належне оформлення посвідчення до Почесного знака Вінницького апеляційного адміністративного суду, вкладки Почесної грамоти Вінницького апеляційного адміністративного суду, Грамоти Вінницького апеляційного адміністративного суду та Подяки Вінницького апеляційного адміністративного суду, облік і реєстрація нагороджених відзнаками Вінницького апеляційного адміністративного суду здійснюється працівником відділу по роботі з персоналом Вінницького апеляційного адміністративного суду.

14. У трудовій книжці особи, удостоєної відзнаки Вінницького апеляційного адміністративного суду, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

15. Почесним знаком Вінницького апеляційного адміністративного суду особу може бути представлено до відзначення лише один раз.

16. Дублікат Почесного знака Вінницького апеляційного адміністративного суду і посвідчення до нього, Почесної грамоти Вінницького апеляційного адміністративного суду, Грамоти Вінницького апеляційного адміністративного суду чи Подяки Вінницького апеляційного адміністративного суду не видається.

 

Додатки:

Додаток до Положення 1 (Опис Почесного знака Вінницького апеляційного адміністративного суду)

Додаток до Положення 2 (Опис Почесної грамоти Вінницького апеляційного адміністративного суду)

Додаток до Положення 3 (Опис Грамоти Вінницького апеляційного адміністративного суду)

Додаток до Положення 4 (Опис Подяки Вінницького апеляційного адміністративного суду)