Положення про відзнаки Вінницького апеляційного адміністративного суду

Одним із засобів стимулювання роботи, що забезпечує виховання в трудовому колективі і зміцнення трудової дисципліни, є заохочення працівників. Заохочення за працю – це своєрідна форма позитивної оцінки результатів праці тобто публічне визнання результатів заслуг працівника за його сумлінну ефективну працю, бездоганне виконання трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, тривала сумлінна робота, а також інші досягнення в роботі.

Положення про відзнаки Вінницького апеляційного адміністративного суду, затверджене рішенням зборів суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду 02 червня 2016 року встановлює види, порядок представлення, нагородження заохочувальними відзнаками Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Положення  про відзнаки Вінницького апеляційного адміністративного суду розроблено відповідно до положень Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.


Анкетування