Комунікаційна стратегія

Налагодження зовнішньої та внутрішньої  комунікації органами судової влади – одне з найважливіших завдань, що прямо випливає з необхідності розвитку суспільної правосвідомості.

Стратегія комунікаційної діяльності Вінницького апеляційного адміністративного суду є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої  комунікації на регіональному рівні, включає в себе сукупність  комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, покликаних надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог із  суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя.

 


Анкетування