Порядок вступу громадян на державну службу

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.

Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком проводять спеціальну перевірку, відповідно до ст. 56 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про  запобігання корупції».

Спеціальна перевірка відбувається відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінетів України від 25 березня 2015 року №171.

У випадку встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади, керівник органу державної влади відмовляє кандидату у призначенні на посаду.

Статтею 6 Закону України «Про очищення влади» передбачено проходження перевірки осіб, які призначені на державну службу.

Перевірка проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки достовірностей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністерства України від 16 жовтня 2014 року № 563.

При прийнятті на державну службу може встановлюватись випробовувальний термін до 6 місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

Після закінчення випробовувального терміну державному службовцю присвоюється ранг державного службовця згідно з ст. 39 Закону України «Про державну службу».