Відділ забезпечення судового процесу

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 

– здійснення судових викликів і повідомлень;

– перевірка наявності та з’ясовування причини відсутності осіб, яких було викликано до суду;

– забезпечення організації та контролю за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами;

– забезпечення організації та контролю за он-лайн трансляцією судового засідання у разі згоди на це учасників процесу;

– здійснення проведення судового засідання у режимі відео – конференції;

– ведення журналу судового засідання;

– оформлення матеріалів адміністративної справи, зокрема забезпечення своєчасної та належної підготовки матеріалів адміністративних справ до розгляду, а також своєчасне повернення справ до судів першої інстанції;

– опрацювання  розглянутих справ: виготовлення копій судових рішень, супровідних листів, засвідчувальних написів та супровідних листів на повернення справ до суду першої інстанції, заповнення конвертів з рекомендованими повідомленнями, формування реєстрів поштових повідомлень;

– забезпечення своєчасного звернення до виконання рішень суду, здійснення контролю за їх виконанням;

– здійснення підготовки відповідних матеріалів та носіїв інформації з метою забезпечення реалізації учасниками адміністративного процесу права на ознайомлення з матеріалами справ, що знаходяться в провадженні суддів, отримання виписок та зняття копії з матеріалів справ;

– оформлення результатів роботи відділу у вигляді усних та письмових звітів, аналітичних довідок, узагальнень, доповідей, інформаційних та методично-правових добірок, листування з органами державної влади та інших формах;

– забезпечення дотримання єдиного порядку ведення діловодства, схоронності, якості оброблення й використання документів суду, відбір документів для передачі в архів, а також для знищення, термін зберігання яких закінчився;

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Савченко Олена Олегівна


 
Біографія

 

– планує та здійснює безпосереднє керівництво роботою відділу і відповідає за виконання покладених на Відділ функцій і завдань;

– забезпечує вчасне та ефективне виконання покладених на відділ завдань;

– розробляє поточні, піврічні та річні плани роботи відділу;

– бере участь у розробці політики та стратегії діяльності суду по відповідним напрямкам роботи відділу;

– розподіляє обов’язки між працівниками відділу, а у разі службової необхідності проводить перерозподіл обов’язків між ними;

– здійснює оперативне визначення кола термінових та додаткових завдань чи доручень працівникам відділу;

– надає методичну та практичну допомогу підпорядкованим працівникам;

– проводить оперативні наради з працівниками відділу з обговорення питань діяльності відділу, контролю за виконанням планів роботи, інших завдань і доручень;

– аналізує роботу відділу та вносить пропозиції керівництву суду щодо її покращення;

– забезпечує вдосконалення методів роботи відділу, своєчасне проходження та опрацювання документів;

– контролює дотримання працівниками відділу законодавчих і нормативних актів, наказів та розпоряджень голови та керівника апарату суду з питань, віднесених до компетенції відділу;

– складає графік відпусток працівників відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА  ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

grinevichГриневич Наталя Олександрівна

 

– здійснює керівництво роботою відділу в межах встановлених повноважень, у разі відсутності начальника відділу;

– проводить аналіз та робить узагальнення інформації і показників щодо роботи відділу;

– бере участь у розробці політики та стратегії діяльності суду по відповідним напрямкам роботи відділу;

– бере участь у розробці поточних планів роботи відділу на І та II півріччя;

– бере участь у здійсненні контролю за станом виконання планів роботи відділу на І та II півріччя;

– бере участь у виготовленні аналітичної довідки про організацію роботи відділу за І та II півріччя;

– бере участь у здійсненні періодичного аналізу документообігу суду, а в разі необхідності у підготовці пропозицій щодо його вдосконалення;

– надає методичну та практичну допомогу працівникам відділу;

– аналізує роботу відділу та вносить пропозиції щодо її покращення начальнику відділу;

– вносить пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;

– забезпечує і контролює дотримання працівниками відділу трудової дисципліни;

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

 

– здійснює збір, первинний аналіз та надання інформації щодо розгляду адміністративних справ суддями за визначені періоди.

– здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію про стан їх виконання.

– забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.

– забезпечує своєчасне звернення до виконання судових рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

– здійснює сканування повідомлень про вручення та прикріплення їх до документів по справі в комп’ютерної програми Діловодство спеціалізованого суду (далі – КП «ДСС»).

– здійснює перевірку правильності оформлення супровідного листа та передачу справ до відділу забезпечення руху адміністративних справ для відправки до суду першої інстанції.

– аналізує стан діловодства в межах компетенції та вносить пропозиції щодо його вдосконалення.

– за дорученням начальника відділу готує проекти відповідей на звернення фізичних чи юридичних осіб.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

СЕКРЕТАР СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

 

– здійснює судові виклики і повідомлення в справах, які знаходяться в провадженні судді

– забезпечує фіксування судового процесу технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами

– здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду

– перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це судді-доповідачу

– здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді

– забезпечує фіксування судового процесу технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами

– забезпечує організацію та контроль за он-лайн трансляцією судового засідання у разі згоди на це учасників процесу

– здійснює проведення судового засідання у режимі відео-конференції.

– веде журнал судового засідання

– виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.

– здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи

– здійснюють підготовку відповідних матеріалів та носіїв інформації з метою забезпечення реалізації учасниками адміністративного процесу права на ознайомлення з матеріалами справ, що знаходяться в провадженні суддів, отримання виписок та зняття копій з матеріалів справи

– готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання

– оформлює матеріали судових справ, що перебувають у провадженні суддів, та які повертаються до суду першої інстанції, та готує їх для повернення до судів першої інстанції

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.