Відділ забезпечення руху адміністративних справ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 
– надання доступних і якісних адміністративних послуг для забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у частині надання виписок із реєстрів, довідок, копій документів, захищеності персональних даних, а також інших передбачених чинним законодавством дій в межах компетенції відділу;

– реєстрація в автоматизованій системі документообігу адміністративних судів адміністративних справ разом з апеляційними скаргами, що надійшли для перегляду судових рішень в апеляційному порядку;

– здійснення об’єктивного та неупередженого автоматизованого розподілу судових справ між суддями;

– забезпечення передачі зареєстрованих справ за  апеляційними скаргами суддям;

– формування електронної справи в автоматизованій системі документообігу суду;

– забезпечення своєчасного направлення (повернення) адміністративних справ за апеляційними скаргами до судів першої інстанції за результатами їхнього апеляційного перегляду;

– кодування кінцевих рішень, що були винесені суддями Вінницького апеляційного адміністративного суду, для розміщення їх на офіційному веб-сайті суду;

– моніторинг руху адміністративної справи у суді;

– висвітлення інформації щодо руху адміністративної справи у суді на офіційному веб-сайті суду;

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ


Біографія

Матюха Володимир Васильович

 

– здійснює керівництво роботою відділу в межах встановлених повноважень;

– бере участь у розробці політики та стратегії діяльності суду у відповідних напрямках роботи відділу;

– розробляє поточні, піврічні та річні плани роботи відділу;

– розподіляє обов’язки між працівниками відділу, а у разі службової необхідності проводить перерозподіл обов’язків між ними;

– надає методичну та практичну допомогу підпорядкованим працівникам відділу;

– аналізує роботу відділу та вносить пропозиції керівництву суду щодо її покращення;

– контролює дотримання працівниками відділу  законодавчих і нормативних актів, наказів та розпоряджень голови та  керівника апарату суду з питань, віднесених до компетенції відділу;

– у разі потреби готує проекти листів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються юрисдикції адміністративних судів, судочинства, судоустрою, статусу суддів, суддівського самоврядування тощо;

– у разі потреби бере участь у підготовці проектів рекомендацій і роз’яснень з питань застосування законодавства;

– у разі потреби бере участь в організації роботи з методичного забезпечення діяльності суду, розробці методичних рекомендацій з організації роботи суду;

– забезпечує надання доступних і якісних адміністративних послуг для дотримання прав і свобод людини і громадянина в межах компетенції відділу;

– забезпечує захист персональних даних, отриманих під час виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією;

– за дорученням голови та керівника апарату суду виконує інші функції.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ЗАСТУПНИК  НАЧАЛЬНИКА  ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

Чирва Марина Вікторівна

 
здійснює керівництво роботою відділу в межах встановлених повноважень, у разі відсутності начальника відділу.

– бере участь у розробці політики та стратегії діяльності відділу, вносить свої пропозиції керівництву.

– аналізує роботу відділу та вносить пропозиції керівництву щодо її покращення.

– надає методичну та практичну допомогу працівниками відділу.

– здійснює моніторинг виконання плану роботи відділу.

– надає методичну допомогу структурним підрозділам суду з питань, що належить до компетенції відділу.

– у разі потреби готує проекти листів до Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

– у разі потреби бере участь у підготовці матеріалів для надання методичної допомоги, а також готує проекти методичних рекомендацій судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів України у судовій практиці.

– забезпечує надання доступних і якісних адміністративних послуг для дотримання прав і свобод людини і громадянина в межах компетенції відділу.

– забезпечує захист персональних даних, отриманих під час виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

– виконує інші доручення керівника апарату суду та  начальника відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

 

– здійснює реєстрацію адміністративних справ за апеляційними скаргами.

– забезпечує формування електронної справи.

– забезпечує зберігання адміністративних справ за апеляційними скаргами та інших матеріалів.

– бере участь у підготовці проекту плану роботи відділу на І та ІІ півріччя.

– забезпечує своєчасне та належне виготовлення проекту аналітичної довідки про організацію роботи відділу за І та ІІ півріччя.

– забезпечує дотримання єдиного порядку ведення діловодства, схоронності, якості оброблення й використання документів суду.

– аналізує стан діловодства в межах компетенції та вносить пропозиції щодо його вдосконалення.

– надає доступні і якісні адміністративні послуги для забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина в межах компетенції відділу.

– забезпечує захист персональних даних, отриманих під час виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

– виконує інші доручення керівника апарату суду та начальника відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

 

– забезпечує своєчасну та належну відправку справ до судів першої інстанції за результатами апеляційного перегляду.

– веде облік відправленої кореспонденції, систематизує і забезпечує зберігання відповідних документів.

– готує інформацію щодо кількості повернутих справ до судів І інстанції.

– вносить дані до обліково-статистичних карток на адміністративні справи в межах своєї компетенції.

– забезпечує надання доступних і якісних адміністративних послуг для дотримання прав і свобод людини і громадянина в межах компетенції відділу.

– здійснює кодування кінцевих рішень, що були винесені суддями Вінницького апеляційного адміністративного суду, для розміщення їх на офіційному веб-сайті суду.

– забезпечує захист персональних даних, отриманих під час виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

– виконує інші доручення керівника апарату суду та начальника відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

СПЕЦІАЛІСТ  ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

 

– забезпечує своєчасну та належну відправку справ до судів першої інстанції за результатами апеляційного перегляду.

– веде облік відправленої кореспонденції, систематизує і забезпечує зберігання відповідних документів.

– готує інформацію щодо кількості повернутих справ до судів і інстанції.

– вносить дані до обліково-статистичних карток на адміністративні справи в межах своєї компетенції.

– забезпечує зберігання адміністративних справ за апеляційними скаргами та інших матеріалів.

– забезпечує надання доступних і якісних адміністративних послуг для дотримання прав і свобод людини і громадянина в межах компетенції відділу.

– здійснює кодування кінцевих рішень, що були винесені суддями вінницького апеляційного адміністративного суду, для розміщення їх на офіційному веб-сайті суду.

– забезпечує захист персональних даних, отриманих під час виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

– виконує інші доручення керівника апарату суду та начальника відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.