Відділ забезпечення діяльності апарату суду

ОСНОВНІ ЗАВДІННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 

– забезпечення аналітичної та організаційної роботи апарату суду;

– організація, проведення та документальне оформлення зборів працівників апарату суду, а також нарад керівника апарату суду підготовка матеріалів до цих нарад, їхнє протоколювання;

– підготовка проектів наказів щодо основної та адміністративно-господарської діяльності суду;

– здійснення контролю за виконанням доручень керівника апарату суду, плану роботу апарату суду, затвердженого переліку документів, що підлягають контролю у ВААС, тощо;

– проведення претензійно-позовної та договірної роботи у Вінницькому апеляційному адміністративному суді.

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ СУДУ

Грубар Дмитро Олександрович

 

– планує роботу відділу, здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

– організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу завдань, плану роботи суду, відділу, доручень керівництва суду, інформує про результати виконаної роботи;

– забезпечує контроль за станом ведення діловодства, додержанням встановлених правил роботи з документами у відділі;

– забезпечує вдосконалення методів роботи відділу, своєчасне проходження і опрацювання документів;

– вносить пропозиції щодо призначення на посаду, переведення на іншу посаду та звільнення з посади працівників відділу, призначення їх на вищу посаду;

– представляє відділ на зборах та нарадах працівників апарату суду.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ СУДУ

matviychukМатвійчук Андрій Вілійович

 

– бере участь у розробці політики та стратегії діяльності відділу, вносить пропозиції з цього приводу керівництву;

– опрацьовує документи, що надходять до суду і відносяться до компетенції відділу, бере участь у підготовці аналітичних, довідкових та інших матеріалів до них;

– бере участь у проведенні претензійно-позовної роботи у Вінницькому апеляційному адміністративному суді;

– бере участь у проведенні договірної роботи у Вінницькому апеляційному адміністративному суді;

– забезпечує ведення Журналів обліку позовних заяв та претензій суду;

– надає методичну та практичну допомогу працівникам відділу, вносить пропозиції начальнику відділу стосовно вдосконалення форм і методів організації діяльності суду.

 

Порядок призначення на посаду:

призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ СУДУ

 

– опрацьовує документи, що надходять до суду і відносяться до компетенції відділу, бере участь у підготовці аналітичних, довідкових та інших матеріалів до них;

– забезпечує здійснення контролю за станом виконання контрольних доручень керівника апарату суду та документів, що підлягають контролю у Суді;

– бере участь у проведенні договірної роботи у Вінницькому апеляційному адміністративному суді;

– здійснює протоколювання нарад за участю апарату суду та забезпечує їхнє документальне оформлення;

– здійснює забезпечення обліку та проходження документів у встановлені строки, звітує перед начальником відділу про роботу з документами та їхнім виконання, ознайомлює працівників відділу з нормативними та методичними документами з діловодства;

– забезпечує своєчасну та належну реєстрацію наказів з основної діяльності суду та адміністративно-господарських питань у відповідних журналах.

 

Порядок призначення на посаду:

призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.