Відділ інформаційно-технічного забезпечення

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 

– забезпечення розвитку і впровадження сучасних інформаційних технологій, систем технічного захисту інформації в структурних підрозділах Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– організація та виконання модернізації, сервісного обслуговування засобів і систем обчислювальної техніки, оргтехніки та систем зв’язку у суді;

– організація роботи локальних мереж, інформаційних систем суду із забезпеченням розподіленого доступу до інформаційних ресурсів структурних підрозділів Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– дослідження та надання пропозицій по застосуванню засобів телекомунікацій, систем та мереж, баз даних та програмно-апаратних комплексів, їх інтеграції та використання як цілісної системи для ефективної роботи апарату суду;

– організація забезпечення засідань, комісій, нарад, конференцій та інших заходів, що проводяться Вінницьким апеляційним адміністративним судом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

– забезпечення безперебійної роботи телекомунікаційних засобів суду, а також прийняття мір по усуненню порушень, що виникають в процесі їх роботи;

– здійснення технічної підтримки та забезпечення обслуговування структурованої кабельної системи суду, серверного й мережевого обладнання, програмно-апаратних комплексів, систем відео спостереження та інших елементів інформаційної інфраструктури суду;

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Юргілевич Ярослав Ромуальдович

DSC_5361
Біографія


– здійснює управлінсько-розпорядчі функції щодо роботи відділу інформаційно-технічного забезпечення;

– забезпечує в межах виділених коштів засобами обчислювальної техніки та зв’язку;

– організовує забезпечення витратними матеріалами та необхідний ремонт техніки;

– досліджує та надає пропозиції по застосуванню засобів комунікацій, систем та мереж, баз даних та програмно-апаратних комплексів;

– відслідковує тенденції розвитку інформаційних технологій та розробляє пропозиції по вдосконаленню  діяльності ВААС;

– координує взаємодію суду з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з проблем інформатизації;

– погоджує придбання і списання комп’ютерної техніки, оргтехніки, програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання суду;

– готує пропозиції для укладення договорів на поставки товарів, виконання робіт і надання послуг в сфері інформаційних технологій суду;

–  бере участь в організації навчання фахівців суду по роботі з інформаційними технологіями, надає методичну та консультативну допомогу з питань використання інформаційних технологій;

– забезпечує формування довідкових матеріалів, презентацій, контекстної довідки по користуванню програмним забезпеченням та інформаційними системами, які впроваджені у суді.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

– організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій;

– здійснює адміністрування автоматизованих робочих місць працівників суду;

– організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення;

– забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі;

– здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі;

– забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення;

– проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності, надає відповідні звіти;

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

– здійснює впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій;

– здійснює адміністрування автоматизованих робочих місць працівників суду;

– забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді;

– здійснює проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення;

– забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі;

– забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної і оргтехніки, системного та прикладного программного забезпечення;

– виконує інші доручення керівника апарату та начальника відділу інформаційно-технічного забезпечення.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

– здійснює адміністрування автоматизованих робочих місць працівників суду;

– бере участь у проведенні робіт щодо інсталяції програмного забезпечення;

– забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та здійснює обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі;

– здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі;

– забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення;

– виконує інші доручення  керівника апарату суду та начальника відділу інформаційно-технічного забезпечення.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.