Відділ аналітично-статистичної роботи суду

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 

– збір, обробку та аналіз даних судової статистики Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– формування оперативної статистичної та аналітичної  інформації;

– аналіз стану здійснення судочинства Вінницьким апеляційним адміністративним судом, формування аналітичних довідок та таблиць;

– здійснення контролю за заповненням обліково-статистичних карток у системі КП «ДСС» Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– здійснення контролю за своєчасним направленням рішень Вінницького апеляційного адміністративного суду до ЄДРСР;

– надання відділу по роботі з персоналом статистичної інформації для заповнення суддівського досьє;

– надання інформації за запитами про публічну інформацію, одержану чи створену у межах повноважень відділу;

– підготовку матеріалів для нарад, семінарів, конференцій, занять з підвищення кваліфікації тощо за участю суддів, працівників апарату  Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– підготовку матеріалів для розміщення на WЕВ – сайті Вінницького апеляційного адміністративного суду з питань, віднесених до повноважень відділу;

 

ННАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АНАЛІТИЧНО-СТАТИСТИЧНОЇ РОБОТИ СУДУ

Бакута Ірина Віталіївна

DSC_5361
Біографія

– бере участь у розробці політики та стратегії діяльності суду по відповідним напрямкам роботи відділу;

– розробляє поточні, піврічні та річні плани роботи відділу;

– здійснює оперативне визначення кола термінових та додаткових завдань чи доручень працівникам відділу;

– надає методичну та практичну допомогу підпорядкованим працівникам відділу;

– аналізує роботу відділу та вносить пропозиції керівництву суду щодо її покращення;

– проводить оперативні наради з працівниками відділу з обговорення питань діяльності відділу, контролю за виконанням планів роботи, інших завдань і доручень, обміну досвідом;

– за дорученням голови та керівника апарату суду виконує інші функції.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ АНАЛІТИЧНО-СТАТИСТИЧНОЇ  РОБОТИ  СУДУ

yakutaЯкута  Ігор Олександрович

 

– бере участь у розробці політики та стратегії діяльності суду за відповідними напрямками роботи відділу.

– здійснює аналіз застосування законодавства у різних категоріях адміністративних справ з метою підготовки пропозицій щодо їх вдосконалення.

здійснює координацію роботи спеціалістів відділу щодо підготовки методичних рекомендацій, аналітично-статистичних довідок щодо здійснення судочинства судами Вінницького апеляційного адміністративного округу та формування звітності.

– забезпечує виготовлення проектів відповідних підсумкових документів, довідок, записок тощо за результатами статистичних даних та аналітичної інформації про процесуальну діяльність суду.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ АНАЛІТИЧНО-СТАТИСТИЧНОЇ РОБОТИ

 

– проводить аналіз стану діловодства (заповнення статистичних карток тощо) за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

– здійснює збір, обробку та аналіз даних судової статистики Вінницького апеляційного адміністративного суду.

– здійснює формування звітів про стан здійснення судочинства Вінницьким апеляційним адміністративним судом.

– здійснює формування щомісячної статистичної інформації про основні показники здійснення судочинства Вінницьким апеляційним адміністративним судом.

– здійснює формування оперативної статистичної та аналітичної  інформації.

– здійснює аналіз стану здійснення судочинства Вінницьким апеляційним адміністративним судом, формування аналітичних довідок та таблиць.

– здійснює детальне вивчення змін до законодавства з метою прогнозування надходження певної категорій справ до Вінницького апеляційного адміністративного суду.

– здійснює контроль за заповненням обліково-статистичних карток у системі КП «ДСС» Вінницького апеляційного адміністративного суду.

– здійснює формування звітів про справляння (звільнення) від сплати судового збору в місцевих та апеляційних судах Вінницьким апеляційним адміністративним судом.

– забезпечує аналіз наповнення статистично-облікових карток щодо справляння (звільнення) від сплати судового збору у Вінницькому апеляційному адміністративному суді.

– здійснює контроль за своєчасним направленням рішень Вінницького апеляційного адміністративного суду до ЄДРСР.

– забезпечує надання відділу по роботі з персоналом статистичної інформації для заповнення суддівського досьє.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ АНАЛІТИКО-СТАТИСТИЧНОЇ РОБОТИ

 

– проводить аналіз стану діловодства (заповнення статистичних карток тощо) за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

– готує проекти відповідних підсумкових документів за результатами вивчення статистичних даних про діяльність суду, забезпечує їх виготовлення, а в разі необхідності – виготовляє їх особисто.

– здійснює формування статистичної інформації, складання звітності у ВААС та забезпечує своєчасне подання відповідних звітів до ВАСУ та ДСА України.

– забезпечує збір та подання до Вищого адміністративного суду України інформації щодо розгляду справ у суді та основні показники здійснення судочинства ВААС та окружними адміністративними судами округу.

– готує проекти аналітичних та статистичних довідок, проектів доповідних записок і довідок про роботу суду.

– бере участь у підготовці методичних рекомендацій та аналітичних довідок щодо здійснення судочинства судами Вінницького апеляційного адміністративного округу.

– забезпечує ведення діловодства за матеріалами судової статистики та аналітичних довідок відповідно до встановленої номенклатури справ відділу та суду.

– бере участь у розміщенні інформаційних матеріалів, довідок, узагальнень Вінницького апеляційного адміністративного суду на Веб-сайті суду

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.