Помічники суддів

 

ПОМІЧНИК СУДДІ

 

– здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи;

– бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти листів, запитів тощо, пов’язаних з розглядом конкретної справи, проекти судових рішень, інших процесуальних документів, які приймаються суддею або під головуванням судді, виконавчих документів;

– здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання таких постанов  готує проекти відповідних нагадувань;

– вивчає та узагальнює практику розгляду справ і застосування законодавства;

– здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим особам, які беруть участь у справі,  відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається наказом керівника апарату суду за поданням судді (ст. 154 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», п. 2 ст. 92 Закону України «Про державну службу», Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затверджене рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 №14).

 

Вимоги до посади:

–  вища освіта за спеціальністю “Правознавство” або “Правоохоронна діяльність”, вільне володіння державною