Керівник апарату суду

Грищук Інна Віталіївна

 

– здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду;

– взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, з її відповідним територіальним управлінням, органами суддівського самоврядування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;

– організовує та контролює ведення діловодства в суді відповідно до інструкції з діловодства;

– затверджує плани роботи структурних підрозділів суду;

– здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, інформаційно-нормативного забезпечення їх діяльності;

– організовує та забезпечує розроблення і подання на затвердження в установленому порядку структури та штатної чисельності апарату суду, а також кошторису видатків на утримання суду;

– затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду;

– організовує та контролює роботу з фінансового та кадрового обслуговування апарату суду;

– забезпечує виконання працівниками апарату Правил поведінки працівника апарату суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, а також правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни;

– є керівником державної служби суду, забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби;

– організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об’єктивність;

– призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;

– присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби;

– виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями;

– забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

– забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

– забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;

– приймає в межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

– здійснює інші повноваження керівника державної служби суду в державному органі відповідно до Закону України «Про державну службу»;

– забезпечує виконання рішень зборів суддів з питань внутрішньої діяльності суду;

– організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду, помічників суддів;

– виконує доручення голови суду, рішення зборів суддів щодо організаційного забезпечення діяльності суду;

– координує та контролює роботу відділу кадрової роботи та проходження державної служби Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– координує та контролює роботу матеріально-технічного забезпечення, планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– координує та контролює роботу відділу по роботі із зверненнями громадян та юридичних осіб;

– спільно з відділом по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Вінницького апеляційного адміністративного суду забезпечує своєчасність розгляду скарг, заяв, запитів та звернень, що надходять до Вінницького апеляційного адміністративного суду у порядку, встановленому Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію»;

– здійснює особистий прийом громадян;

– визначає адміністративні повноваження заступників керівника апарату суду;

– здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Порядок призначення на посаду керівника апарату апеляційного суду

Призначається наказом голови Державної судової адміністрації України за поданням голови апеляційного суду (п. 3 ст. 149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

Вимоги до посади керівника апарату апеляційного суду

– вища юридична або економічна освіта, або вища освіта в галузі державного управління з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

– стаж роботи за фахом на державній службі в апеляційному суді не менше трьох років або місцевому суді на керівних посадах за фахом в державній службі не менше п’яти років, чи стаж роботи за фахом в інших сферах не менше семи років.

Теги: